Norsk Industri

Innhold

Vil samle «flokken» på norsk sokkel til kamp

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Teknobedriftene

Publisert

Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg og styrelder i Norsk Industri Olje & Gass, Ann Christin Andersen, digitalsjef i TechnipFMC.

Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg og styrelder i Norsk Industri Olje & Gass, Ann Christin Andersen, digitalsjef i TechnipFMC.

Amerikansk skiferolje gir norsk sokkel knallhard konkurranse: – Grensesprengende samarbeid innad i den norske «flokken» er eneste måten å sikre konkurransekraften vår, sier styreleder Ann Christin Andersen i Norsk Industri Olje & Gass.

– Oljeindustrien på norsk sokkel møter knallhard internasjonal konkurranse og raske teknologiske skift. Skal vi være konkurransedyktige på sikt må vi få til grensesprengende samarbeid innad i «den norske flokken», sier Ann Christin Andersen, styreleder for Norsk Industri Olje & Gass og digitalsjef for TechnipFMC.

Som representant for leverandørindustrien ble hun denne uken invitert for å snakke om norsk sokkels konkurransekraft frem mot 2030, i et møte i regi av vår nye olje- og energiminister. Fra styret i Norsk Industri Olje & Gass stilte også nestleder Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM gruppen og Jan Narvestad, adm. dir. i Rosenberg WorleyParsons. I dialogmøtet stilte representanter fra det Ann Christin Andersen kaller "den norske flokken" på norsk sokkel – deriblant operatører, leverandører, myndigheter og fagforeninger.

Andersen advarte mot tilspisset konkurranse fra amerikansk skiferoljeindustri, som har lagt lista for hvor effektiv den norske næringen må bli. På bare få år har amerikanerne halvert «break-even»-kostnadene samt boretiden per brønn. Tiden fra prosjektstart til maksimal produksjon har blitt kuttet til bare tre år – til sammenligning tar det rundt ti år for et vanlig offshore-felt.

Vi har alle en felles målsetting om å sikre fortsatt høy aktivitet, vekst og arbeidsplasser på norsk sokkel i lang tid fremover. Og med et felles fiendebilde blir vi presset til å samarbeide mere, tettere og raskere, sier representantene fra Norsk Industri Olje & Gass sitt styre.

Ga oppfordringer rundt bordet

Med den norske flokken samlet rundt møtebordet kom Andersen med en oppfordring til hvordan hver av aktørene kunne bidra økt samhandling og dermed gjøre den norske sokkelen hypereffektiv.

  • Til oljeselskapene understreker hun viktigheten av å finne nye samarbeidsformer som er bærekraftige for alle parter på sikt. Det innebærer at leverandørselskapene har en positiv bunnlinje som gjør det mulig å investere i ansatte og i teknologi og som sikrer et mangfold av leverandører i det norske markedet.
  • Til arbeidstakerorganisasjoner advarer Andersen mot å stivne i gårsdagens løsninger, og sier det er nødvendig å finne en balanse mellom behovet for fart og fleksibilitet i arbeidsstokken på den ene siden og forutsigbarhet for de ansatte på den andre.
  • Til myndighetene var beskjeden enkel: den norske oljeindustrien trenger ny aktivitet og det må skje raskt. For å skape et godt hjemmemarked må det gjennomføres konsekvensutredning av arealene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og arbeidet med Forvaltningsplanen for Barentshavet må gjennomføres uten forsinkelser. Dette skal være en næringsplan for all aktivitet i våre nordområder og ingen verneplan.

Til tross for den tøffe oppgaven som norsk sokkel står foran, mener leverandørene i Norsk Industri at forholdene ligger til rette for at norsk oljeindustri skal greie omstillingen videre.

– Den norske industrien er kjennetegnet ved den tette dialogen og høye tilliten mellom partene. Vi har dessuten en stor og kompetent arbeidsstyrke å forsyne oss av. Derfor er vi sikre på at vi skal lykkes i å samle oss mot trusler utenfra, sier Andersen.

Leverandørene er klare for omstilling, sier styrerepresentantene i Norsk Industri Olje & Gass, men vi ønsker en fokusert satsing / bedre virkemidler for etter- og videreutdanning i små/mellomstore bedrifter.

Både Kyllingstad, Narvestad og Andersen var dessuten klare på at vår nærings omdømme fullt ut er avhengige av arbeidsplassene vi klarer å skape i denne industrien og ikke minst spre entusiasme og stolthet om næringen. Vi er glade for å se at stillinger vi lyser ut har mange søkere. Lærlingeordningen er en suksess i industrien. Vi ser det som en viktig oppgave at vi også klarer å ta in nyutdannede ingeniører og nyttiggjøre oss disse i kundeoppdragene fremover.

Fremtiden vår avhenger av at vi klarer å forynge egen industri – gjennom nye oppdrag.