Norsk Industri

Innhold

Vil hente tilbake milliarder til petroleumsindustrien

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Hans Petter Bøe Rebo i Norsk Industri

Hans Petter Bøe Rebo i Norsk Industri

Med reviderte NORSOK-standarder vil petroleumsindustrien kunne hente tilbake tapte milliarder fra lave oljepriser. Økt digitalisering og redusert dokumentmengde er to store sparegriser, ifølge industrien.

– Næringen er på god vei bort fra skreddersøm og over til felles løsninger, sier Hans Petter Rebo, fagsjef for olje og gass i Norsk Industri.

Rebo sitter i Standard Norges sektorstyre for petroleum og har deltatt i styringsgruppen for prosjektet som har satt i gang nye revisjoner av de 23 år gamle NORSOK-standardene. Revisjonsarbeideteller NORSOK Analyse ble presentert under et fulltegnet Standard Morgen-seminar hos Statoil i Stavanger i juni.

NORSOK analyseprosjektet har blitt gjennomført av Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund med bedriftene i førersetet.

– Dette handler i høy grad om konkurransekraft for norsk teknologiindustri, som har svært mye å spare på å droppe selskapsspesifikke løsninger, sier Rebo.

Han viser til at NORSOK står for norsk sokkels konkurranseposisjon, en satsing på 90-tallet som besto av en rekke tiltak. Hensikten var å redusere gjennomføringstid og kostnader for bygging og drift.

– På 90-tallet var målet med NORSOK å oppnå 25-30 prosent kostnadsbesparelse ved oppstart av prosjekter, og 40-50 prosent besparelse på sikt. Verdiene av bransjestandarder og industrialisering gjennom en mer enhetlig måte å jobbe på er store, både for norsk sokkel og globalt, sier Rebo.

> Les mer her

Presentasjoner

Tirsdag 22. august ble det arrangert frokostmøte om temaet hos Standard Norge i Oslo.

> Mer informasjon og presentasjoner finner du her