Viktige kontrakter til Aker Solutions, Wood og TechnipFMC

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass

Publisert

Pressekonferanse

Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia har besluttet å bygge ut Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Her fra pressekonferansen 28. september 2020. Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA

Plan for utbygging og drift (PUD) for Breidablikk-feltet ble i dag overlevert til Olje- og energidepartementet (OED) av operatøren Equinor med partnere Vår Energi, ConocoPhillips og Petoro. Utbyggingen er en investering på 18,6 milliarder kroner.

Samtidig tildeles kontrakter for undervannsanlegg og oppgradering av Grane-plattformen med en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner. Forventet utvinning fra feltet er omtrent 200 millioner fat olje.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for landet. Breidablikk-utbyggingen vil både gi stor verdiskaping, skatteinntekter til fellesskapet og betydelige ringvirkninger for bedrifter og lokalsamfunn på fastlandet. Slike prosjekter gir oss som nasjon både i pose og sekk, sier olje- og energiminster Tina Bru.

Sikrer arbeidsplasser i leverandørindustrien

Det er en betydelig kontrakt til Aker Solutions med rundt 300 årsverk i Norge, bestående av prosjektledelse og ingeniørarbeid på Fornebu og Tranby, fabrikasjon i Egersund og Sandnessjøen og service-organisasjon på Ågotnes. I tillegg kommer leveranser fra Storbritannia, Malaysia og Brasil.

– Vi er svært glade for å se fremgang i Breidablikk-prosjektet. Kontrakten demonstrerer vår konkurranseposisjon i subseamarkedet og vil føre til mer aktivitet på mange av våre anlegg i Norge og internasjonalt, noe som vil skape arbeid for hundrevis av ansatte i hele Aker Solutions, sier Aker Solutions-sjef Kjetel Digre i en uttalelse.

Wood, som er vedlikeholds- og modifikasjonsleverandør på Grane, har utført studier for Breidablikk-prosjektet. Selskapet får nå utøvd opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI). Arbeidet består i å installere utstyr, oppgradere eksisterende prosessutstyr og vannrenseanlegg pluss mottaksanlegg fra undervannsanlegget på Breidablikk-feltet. Kontrakten har en verdi på om lag 800 millioner kroner og forventes å gi over 500 årsverk i Norge. Ingeniørarbeidet vil bli utført i Sandefjord, mens fabrikasjonen vil skje i Stavanger.

Dave Stewart, CEO i Woods Asset Solutions business i Europa, Afrika, Asia og Australia, sier:

– We are pleased to support the development of the Breidablikk tie-in project, and we have built a strong working relationship with Equinor over more than two decades and we look forward to continuing our track record as a key contributor to this impressive project.

Tidligere i år fikk TechnipFMC en kontrakt for rørlegging for Breidablikk-prosjektet med opsjoner for marine installasjonstjenester. Tildelingen bidrar til å opprettholde arbeidsplasser hos TechnipFMC i Norge, blant annet på spolebasen i Orkanger, der rørledningene blir produsert før de kveiles på installasjonsfartøyet.

– Det er gledelig med ny utbygging med viktige kontrakter til norsk-basert leverandørindustri. Dette viser at skattepakken i vår gir veldig nødvendig aktivitet til leverandørindustrien, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & Gass.

Les mer:

> Mottok utbyggingsplan for Breidablikk-prosjektet i Nordsjøen (regjeringen.no)

> Mottok PUD for Breidablikk (Oljedirektoratet)

> Breidablikk-feltet klar for utbygging (equinor.com)

> Aker Solutions Awarded Subsea Contract for Breidablikk (akersolutions.com)

> Wood secures $84m contract for Equinor’s Breidablikk development (pdf)