Norsk Industri

Innhold

Viktig og riktig fusjon

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Fusjon Aker Solutions Kværner

Foto: Aker Solutions

Nyheten om at Aker Solutions og Kværner fusjonerer tas godt imot både i bransjen og hos aksjonærene.

Aker Solutions med de sterke prosjekt- og fabrikasjonsmiljøene til Kværner innlemmet i en organisasjon gjør selskapet til en av de største globale aktørene i olje-, gass- og energibransjen. Et eget selskap for havvindsatsingen, Aker  Offshore Wind blir etablert, og for satsingen mot karbonfangst og -lagring (CCS) blir selskapet Aker Carbon Capture etablert.

– Når to av våre viktigste medlemsbedrifter nå fusjonerer, er det en god nyhet for norsk industri og for det grønne skiftet. Dette handler ikke minst om en fusjon som vil være svært positiv for fremtidig industribygging og kapasitet. Samtidig vil fusjonen bety at grønn omstilling rykker nærmere, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Det sammenslåtte selskapet besitter enestående teknologi og topp kompetanse, også når det gjelder realisering av viktige prosjekter som flytende havvind og CCS. De grepene som nå tas, styrker leveringsevnen og prosjektgjennomføringen til olje- og gassindustrien, samt til fornybar energi.

– Jeg merker meg at Oslo Børs reagerer meget positivt på fusjonen og at næringsminister Iselin Nybø betegner sammenslåingen som "forretningsmessig fornuftig". Det er knapt å ta for hardt i. Kjell Inge Røkke gjør nå det politikerne har snakket om i årevis. Han tar det grønne skiftet inn i virkeligheten. Denne sammenslåingen gir ny kraft til norsk industris fremtid, konkluderer Lier-Hansen.

Følgnde personer er utnevnt til å lede selskapene:
  • CEO - Aker Solutions: Kjetel Digre
  • CEO - Aker Offshore Wind: Astrid Skarheim Onsum
  • CEO - Aker Carbon Capture: Valborg Lundegaard
Les mer:

> Contemplated merger between Kværner ASA and Aker Solutions ASA (kvaerner.com)

> Aker Solutions Appoints New CEO and Launches Transformation to Spin Off Offshore Wind and CCUS Businesses to Shareholders and Merge with Kvaerner (akersolutions.com)