Vekst i oljeinvesteringene i 2020

Publisert

Bilde av en oljeplattform

Foto: Adobe stock.

Nye tall fra SSB viser en vekst i oljeinvesteringene for 2020, sammenlignet med anslaget gitt i 2018. Investeringsanslaget er nå oppgitt til 174 milliarder kroner.

- Dette er godt nytt for leverandørindustrien, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & Gass.

Investeringen for 2019 anslås nå til å ende på 182 milliarder kroner. Det er for tiden god aktivitet i leverandørindustrien, og mange selskaper har ansatt flere operatører og ingeniører. Norsk Industri registrer en økt rekrutteringstrend både inn i selskapene og ikke minst inn mot utdanning som er relevant for industrien. Det er viktig at det satses på utdanning til industrien, som påpekt i Norsk Industris veikart for kompetanse.

Aktiviteten i 2019 og 2020 preges naturligvis av stor nybyggaktivitet som fase 2 på Johan Sverdrup og Johan Castberg. Men oppgradering av eksisterende installasjoner og felt som Njord, Snorre og Jotun A FPSO gir god aktivitet hos Kværner, Aker Solutions, Aibel og Rosenberg Worley som igjen bestiller mange leveranser og tjenester til sine store underleverandørkjeder. Det er spesielt hyggelig å registrere at stort sett alt som kan gjøres i Norge til norsk sokkel, blir bestilt av oljeselskapene hos norske leverandørkjeder og blir utført hos leverandører i Norge. Det sikrer god sysselsetting og høy verdiskaping fra petroleumsindustrien over store deler av landet.

Hittil i år er det levert fire Plan for utbygging og drift (PUD). Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på prosjektet Balder X i høst. Dette er et ganske stort prosjekt som sannsynligvis vil ha relativt store investeringer til neste år. Videre ventes det også at det leveres PUD på noen få prosjekter også neste år. Disse utbyggingene er små. Deretter er det få store nye utbyggingsprosjekter, men det er muligheter for utbygging av Noaka/Krafla, Wisting og Alta-Gotha på mellomlang sikt.

- Det er viktig og avgjørende med aktiv letevirksomhet og nye gode funn som kan gi utbygginger og sikre et jevnt aktivitetsnivå i årene fremover, sier Runar Rugtvedt i Norsk Industri.

Les mer på ssb.no.