Universitetene besøkte Kværner, Apply og NorSea Group på Stord

Publisert

Karriereveiledere fra universiteter og høgskoler fra hele Norge fikk fullt innblikk i industrien og prosjekter på Stord mandag 22. mai.

Sammen med Norsk olje og gass inviterte Norsk Industri til årlig besøk hos industrien. Hensikten er selvsagt å vise frem karrieremuligheter og næringslivet, samtidig som bedriftene og Norsk Industri får høre hva studentene trenger av informasjon og hvordan de gjør sine valg.

Programmet bestod av innledninger fra bedriftene og arrangørene, samt omvisning og informasjon om konkrete prosjekter. Denne gangen var det boligmoduler til Johan Sverdrup-prosjektet hos Apply Leirvik, oppgraderingen av Njord-plattformen og bygging av moduler til Johan Sverdrup-prosjektet hos Kværner, samt de fem gigantiske flytende offshore vindmøllene som er montert hos Nor Sea Group. Disse vindmøllene skal til Statoils flytende testfarm utenfor Skottland.

Trenger kompetanse

Fremtidig kompetansebehov er noe som er viktig for bedriftene og industrien. Det vil fremdeles være et stort behov for teknologer også i årene som kommer. Vi skal jobbe smartere i fremtiden, men vi vil trenge flere folk. Mange bedrifter innenfor olje og gass har allerede begynt å ansette igjen etter en periode med innstramminger og kutt i både budsjetter og antall ansatte.

- Det er svært viktig for oss å kommunisere til karriereveilederne at vi vil ha behov for real- og teknologirettet kompetanse i fremtiden. Ingen industri uten teknologi, og ingen teknologi uten industri. Derfor er et tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene så viktig, sier bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass, Runar Rugtvedt.

Vi er fornøyde med at det er flere deltakere fra hvert studiested, fordelt på UIO, HIOA, NTNU, UIT og UIN slik at vi når mange på en slik dag.

På slutten av besøket fortalte universitetene om studenters valg og hva de ønsket av informasjon. Bedriftene ble oppfordret til å benytte studenter i prosjekt, sommeroppgaver, traineeprogram og lignende for å blir kjent med studenter og vise frem hvordan fagene anvendes i industrien.

> Last ned presentasjoner