Norsk Industri

Innhold

Topplederne diskuterte klima og industri i Trøndelag

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass

Publisert

En gruppe mennesker i gule vester

På besøk hos Sintefs Ocean Space Center. Foto: Norsk Industri

Rundt 60 deltagere var med på leverandørindustriens toppledermøte i Midt-Norge. Møtet inneholdt mange høydepunkt, men spesielt viktig var debatten med yngre ansatte i operatør- og leverandørbedrifter og studenter fra NTNU om omdømme og løsninger på klimautfordringen.

Programmet var satt sammen av innlegg og diskusjon med ordførere, vara fylkesordfører, bedriftsledere og NTNU/SINTEF. Deltakerne fikk også omvisning hos Siemens på deres robotiserte batterifabrikk, og Ocean Space Center hos SINTEF.

Det var Norsk Industri og NHO Trøndelag som sto bak arrangementet. Regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag påpekte viktigheten av den store leverandørklyngen i Midt-Norge. Totalt sysselsetter olje- og gassbransjen nærmere 10 000 ansatte i Trøndelag. Han trakk også frem det nære samarbeidet mellom oljeselskap, leverandører og ikke minst NTNU/SINTEF innen forskning og teknologi.

På slutten av dagen var det duket for debatt om industriens omdømme og klimautfordringen med yngre ansatte i operatør- og leverandør-bedrifter og studenter fra NTNU. Vi registrerer at mens noen tar til orde for ikke å åpne nye områder, tar andre til orde for at det nettopp er disse bedriftene og fagmiljøene som har kraft og erfaring til å gjennomføre "det grønne skiftet". Det er også viktig å huske på at norsk sokkel produserer med veldig lave utslipp, har ordnede arbeidsforhold og at ressursene forvaltes av et demokrati. Det har engasjert unge og eldre, både i og utenfor bransjen.

Debatten er dessverre grunn og polarisert, og bransjen må gjøre det den kan for å unngå denne polariseringen til det beste for utvikling, nå klimamålene og for å skape spennende arbeidsplasser. Det er ingen tvil om at industrien har løsninger også for klimautfordringen, og at man ønsker å ta klimaansvar og har løsningene ikke har kommet godt nok frem.

Fredag var det styremøte i bransjeforeningen, og Ann Christin Andersen ble takket av som styreleder i Norsk Industri Olje og gass. Hun blir nå leid inn fremover som ressurs for Norsk Industri med oppgaver innen "Fornybar energi til havs". Ny styreleder blir Ståle Kyllingstad, IKM.

> Last ned presentasjoner

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.