Norsk Industri

Innhold

TechnipFMC vant stor Lundin-kontrakt

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Managing Director Kristin Færøvik i Lundin Norway og Arild Selvig, salgssjef subsea i TechnipFMC Norge, under signering av kontrakt på Luno II-feltet.

Managing Director Kristin Færøvik i Lundin Norway og Arild Selvig, salgssjef subsea i TechnipFMC Norge, under signering av kontrakt på Luno II-feltet. Foto: Lundin Norway

TechnipFMC er tildelt kontrakt for design, innkjøp, fabrikasjon og installasjon i forbindelse med utbygging av Luno II-feltet, og utviklingen av Rolvsnes-funnet.

Oljeselskapet Lundin er snart klare for å sette i gang byggingen av Luno II, det første satellittfeltet til Edvard Grieg-plattformen. 29. januar delte selskapet ut en storkontrakt til alliansepartneren TechnipFMC.

Det er veldig hyggelig å registrere at det allerede nå settes i gang utbygging av det første satellittfeltet til Edvard Grieg-plattformen. Plattformen ble bygget av Kværner på Stord og satt i drift i november 2015.

Det er også hyggelig å registrere at subsea-alliansen som Lundin og TechnipFMC inngikk for prosjekter på Utsirahøyden i Nordsjøen konkretiseres med en kontrakt om utbygging. Dette gir aktivitet og viktige leveranser fra norsk leverandørindustri. Tidligere har Rosenberg WorleyParsons fått en betydelig kontrakt på ombygging av Edvard Grieg-plattformen for å ta inn satellittfelt. Dette er med å bekrefte et høyere investeringsnivå i 2019 enn på flere år på norsk sokkel. Dette er omtalt i Norsk Industris Konjunkturrapport som ble lagt frem samme dag.

Salg- og markedssjef for Norge i TechnipFMC, Arild Selvig, opplyser til E24 at det er snakk om en substansiell kontrakt, noe selskapet definerer som 250 til 500 millioner dollar. I norske kroner er det altså snakk om en subsea-kontrakt til mellom 2,1 og 4,3 milliarder kroner.

> Les mer her (lundin-norway.no)