Fortsatt trøkk på støy i arbeidsmiljøet

Publisert

Industriarbeider med hørselvern

Foto: iStock.

I perioden 2011-2014 var Norsk Industri aktiv i bransjeprosjektet vedrørende støy og vibrasjon i arbeidsmiljøet i Petroleumsnæringen. Hva er status i dag?

Det var Norsk Olje og Gass om hadde sekretariatet i prosjektet, men våre bransjer Olje og Gass, L-8 og KIS satt i styringsgruppen og flere arbeidsgrupper. NHOs Arbeidsmiljøfond støttet arbeidet.

Rapporter og underlag fra gode frokostmøter og andre seminarer kan du finne her. Sidene er oppdatert etter prosjektet ble ferdig, så det viser et område med stadig ny kunnskap og gode eksempler.

Næringen er på sin side ikke ferdig med å forbedre støyforholdene i arbeidsmiljøet!

I forbindelse med Stortingsmelding 12 (2017-2018) Helse, Miljø og Sikkerhet i Petroleumsvirksomheten la partene i næringen frem en rapport der man blant annet trakk opp behovet for å finne status etter bransjeprosjektet om støy. Dette ble gjentatt i Stortingsmeldingen.

Sikkerhetsforum i Ptil har i 2018/2019 hatt en arbeidsgruppe som har fulgt opp temaet arbeidsmiljø. Høsten 2018 ble det arrangert en konferanse der næringen så på status etter bransjeprosjektet om Kjemikalier i arbeidsmiljøet. Støy ble satt på kartet med en stor konferanse i Stavanger 1. oktober 2019 – alle foredragene herfra blir lagt sammen med de andre støydokumentene hos Norsk Olje og Gass (se lenken lenger opp). Det var gode presentasjoner fra våre tre bransjer, hvor Kværner, ExxonMobil og ISO-fagene la frem viktige innspill.

Norsk Industri hører gjerne om flere gode eksempler fra våre medlemsbedrifter!