Norsk Industri

Innhold

Storinvesteringer på norsk sokkel gir oppdrag til leverandørindustrien

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass

Publisert

Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOA)

Illustrasjon: Equinor

I etterkant av det brede kompromisset mellom AP, FrP, SP og regjeringspartiene på Stortinget om midlertidige endringer i petroleumsskatten, blir store prosjekter nå besluttet. Equinor og Aker BP har store planer.

Den største nyheten kom 11. juni da AkerBP og Equinor annonserte at de var enige om utvikling av lisensene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOA) på norsk sokkel. Partene er enige om en produksjonsplattform i sør som skal driftes av Aker BP og en ubemannet prosessplattform i nord som skal driftes av Equinor. Planen er nå å vedta utbyggingen og sende inn en utbyggingsplan til norske myndighetene innen utgangen av 2022. Dermed rekker man også fristen i den nye oljepakken som et flertall på Stortinget ble enige om på mandag.

Ressursene er på over 500 millioner fat olje og gass totalt, og høyst sannsynlig er investeringene på mellom 50 og 60 milliarder kroner totalt.

Flere gladnyheter denne uka:
  • Hod-prosjektet i Valhallområdet ble godkjent av styret i Aker BP, og det forberedes en snarlig investeringsbeslutning og igangsetting av utbyggingen. Hod-prosjektet vil medføre om lag 5000 årsverk i Norge i utbyggingsfasen.
    • For Kværner har kontrakten en verdi på i underkant av en milliard kroner. I snitt vil 250 ansatte jobbe med prosjektet, det betyr at permitterte arbeidere nå kommer tilbake.
  • Equinor har annonsert investeringsbeslutningen på del-elektrifisering av Sleipner feltsenter og Gina Krogh. En av kontraktene er en EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation & Commissioning) til Aibel med en verdi på omtrent 400 millioner kroner som vil gi ca. 170 årsverk fordelt over 2 år i Stavanger og på verftet i Haugesund. Det forventes også innkjøp av utstyr hos underleverandører i størrelsesorden 150 millioner kroner.

– Norsk Industri og en samlet leverandørindustri er veldig tilfreds med enigheten, at prosjekter besluttes, kort tid etter oljeforliket på Stortinget. Dette betyr mye for verdiskaping og sysselsetting for leverandørbedriftene fremover, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Les mer:

> Equinor om Krafla, Fulla og Nord for Alvheim

> Equinor om Sleipner

> AkerBP om NOAKA

> AkerBP om Hod