Norsk Industri

Innhold

Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass

Publisert

Olje- og energidepartementet sendte 17. januar ut tilbud til 29 oljeselskaper om andeler i 56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2016 (TFO 2016).

- Jeg er stolt over at vi kan tilby et stort mangfold av oljeselskaper deltakelse i 56 nye utvinningstillatelser i våre best kjente leteområder. Dette viser både at mange aktører ser store og langsiktige forretningsmuligheter i petroleumsressursene på norsk sokkel, og at regjeringens politikk virker, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (36), Norskehavet (17) og Barentshavet (3). Totalt 33 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2016. 29 ulike selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser, og 17 av disse selskapene får tilbud om operatørskap.

- Dette er gledelige nyheter! Det viser at det er stor interesse for norsk sokkel, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & Gass.

> Les mer her

> Se kart