Norsk Industri

Innhold

Statoil inviterer til leverandørdager

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

I løpet av 2018 planlegger Statoil omlag ti leverandørdager på ulike steder i Norge.

Få informasjon om Statoils aktiviteter på norsk sokkel, og møt ledere innen anskaffelser, drift og prosjekter.

Formålet med leverandørdagene er å:

  • Skape en møteplass for informasjon, dialog og diskusjon
  • Dele Statoils syn på industrien og våre omgivelser
  • Gi informasjon om pågående og framtidige prosjekter og aktiviteter

> Les mer her