Ringvirkningene og verdiskaping fra petroleumsindustrien er kraftig undervurdert

Publisert

Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass. FOTO: Norsk Industri.

Ny rapport snur opp-ned på tradisjonelle teorimodeller om råvarerike land - Norge kan ikke modelleres som en typisk råvarenasjon: hypotesen om «Hollandsk syke» er lite relevant.

- Endelig vises det tydelig hvordan mange modeller undervurderer betydningen av ringvirkninger fra olje- og gass-næringen generelt, og fra leverandørbedriften spesielt for norsk økonomi. Aktivitet i petroleumsnæringen gir særlig pådriv for innovasjon og verdiskaping hos hovedleverandørenes og underleverandører. Denne innovasjonen gir igjen store ringvirkninger for bruk utenfor oljebransjen, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass.

Hilde Bjørnland er professor og leder av Senter for anvendt makro og petroleumsøkonomi, Handelshøyskolen BI.

LO, Fellesforbundet og Norsk Industri har bestilt en samfunnsøkonomisk analyse fra Hilde Bjørnland og Ragnar Torvik. Hilde Bjørnland er professor og leder av Senter for anvendt makro og petroleumsøkonomi, Handelshøyskolen BI, og Ragnar Torvik er professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU.

Last ned rapporten:
Ringvirkninger, klynger og samfunnsøkonomien for feltutbygginger på norsk sokkel

Hilde Bjørnland presenterte rapporten på Offshore Strategikonferansen til Norsk Industri 6. februar i Stavanger. Se Bjørnlands presentasjon her

Enkelt sagt er teorimodellen om ‘Hollandsk syke’ og læring utvidet til tre sektorer:

  • Konkurranseutsatt -tradisjonell
  • Konkurranseutsatt -leverandør
  • Skjermet sektor

Arbeidet viser at siden utvinning av olje og gass krever høy kompetanse og avansert teknologi, så er det mye mer enn ordinær råvareutvinning. Ved å legge inn konkurranseutsatt leverandørindustri i modellene, blir ikke tesen om at råvarerikdom fører til Hollandsk syke særlig relevant. Leverandørbedrifter, klynger og forskning knyttet til petroleumsnæringen utvikler læring over tid, som smitter mellom næringer, gir innovasjon og leder til produkter og tjenester både nasjonalt og for eksport.

Dette snur konklusjonen fra tradisjonelle teorimodeller på hodet: Oljeboom pga økt aktivitet (nye felt, mer produktiv utvinning etc.) gir økt vekst i resten av økonomien.

Olje- og gass-virksomheten gir mye større ringvirkninger og virker som en buffer eller forsterker i norsk økonomi

Anvendt på norsk økonomi: En boom i olje og gass øker aktivitet og produktivitet også i andre næringer.

Norges varemerker blir dermed:

  • Vi har kunnskap og teknologi!
  • Vi har ikke bare klart å finne, men også å utvinne råvarer som krever teknisk kompetanse på et høyt nivå.
  • Bl.a. høykompetent og verdensledende leverandørindustri som vil være viktig for innovasjon i andre deler av samfunnet
  • Omstilling skjer dermed til og fra olje og gass, vannkraft, oppdrett, operasjons-simulator (helseforetak), havvindmøller etc.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!