Norsk Industri

Innhold

Regjeringen støtter KonKraft-prosjektet

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Havrommet

Publisert

Fv.: Hildegunn Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, utvalgsleder Walter Qvam, statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Sigmund Johansen fra OED. Bilde er hentet fra regjeringen.no

Prosjektleder for KonKraft, Walter Qvam, i møte med statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i OED i forbindelse med prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring".

Den 28. februar møtte representanter fra prosjektet statssekretæren. Prosjektet skjer i regi av Konkraft, og har som formål å styrke verdiskaping og konkurransekraft for den norske olje- og gassnæringen på lang sikt.

Olje- og energidepartementet samfinansierer utredningsprosjektet med 2,5 millioner kroner, sammen med Konkraft-organisasjonene. Utvalgets rapport vil offentliggjøres når arbeidet er sluttført, etter planen i januar 2018.

> Les mer på regjeringen.no

> Les mer om KonKraft her