Norsk Industri

Innhold

Rapport: Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Landrapport RNNP 2017 er et godt grunnlag for en felles oppfatning av HMS-nivået i næringen og dets utvikling i et industriperspektiv.

Årets rapport har også med resultater fra spørreundersøkelse blant alle ansatte. Både anleggets egne ansatte og entreprenøransatte ble invitert til å svare.

Arbeidet med RNNP, både for sokkel og landanlegg, er under kontinuerlig utvikling og dette skjer i regi av trepartssamarbeidet.

De enkelte anlegg, samt entreprenørbedriftene har anledning til å bestille egne rapporter hos IRIS.

L-8 vil ha med trender og resultater fra RNNP inn i sine diskusjoner, samt at det er flere forhold som dekkes i spørreundersøkelsen som vi må gå gjennom.

I RNNP 2017 er det gode resultater blant anleggene med tanke på HC-lekkasjer og alvorlige personskader, men det er vår ambisjon å får til ytterligere nedgang som er varig over tid – både for disse to sentrale indikatorene og de andre indikatorene som dekkes av RNNP.

> Last ned rapporten