Norsk Industri

Innhold

Rapport om sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Aktuelt, HMS og IA, Olje og gass

Publisert

Fredag 29. september 2017 overrakte professor Ole Andreas Engen rapporten fra en partssammensatt arbeidsgruppe til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Anniken Hauglie mottar rapporten fra Ole Andreas Engen, professor ved Universitetet i Stavanger.

Norsk Industri har vært representert i arbeidet med to bedriftsrepresentanter – for leverandørindustrien Ellen Grete Andersen, Kværner og for landanleggene Ingar Lindheim, ExxonMobil. Norsk Industri takker for innsatsen!

Det gis en rekke anbefalinger til videre arbeid i kapittel seks. Norsk Industri vil gjennom sine ulike HMS-nettverk gå gjennom både rapporten og anbefalingene, og finne frem til hvordan vi sammen kan jobbe for en kontinuerlig forbedring av HMS-nivået.

Se opptak av overrekkelsen og last ned rapporten her

Denne rapporten er innspill til Arbeids- og Sosialdeparmtentets arbeid med å skrive en Stortingsmelding om HMS-status i Petroleumsnæringen, denne forventes å bli lagt frem rundt påske i 2018.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!