Positivt om økte forventninger til oljeinvesteringer i 2019

Det går mot over 175 mrd i investeringer i 2019, som ligger på nivå godt over 2016 – 2018. - Dette betyr høyere aktivitet og sysselsetting i leverandørindustrien, sier Runar Rugtvedt i Norsk Industri.

- Denne investeringen er veldig gledelig og betyr høyere aktivitet og sysselsetting i leverandørindustrien. Da håper jeg marginene til leverandørindustrien også bedres slik at de kan fortsetter arbeidet med omstilling og økt konkurransekraft sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri.

Investeringene i petroleum ventes å øke seks prosent sammenlignet med tidligere anslag til 175,3 mrd kr. Dette er godt over årene 2016 – 2018 da investeringene havnet på ca. 160 mrd kroner som vist i figuren under. Anslaget for 2019 er hele 21,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2018, gitt i 4. kvartal 2017 ifølge SSB.

Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: Investeringer i olje og gas, industri bergverk og kraftforsyning, SSB.

Norsk sokkel er ekstremt viktig for norskbasert leverandørindustri, og prosjektene vil bidra til aktivitet på verft og fabrikker på Stord, Verdal, Egersund, Haugesund, Sandnessjøen med flere pluss selvsagt mange arbeidsplasser innen engineering, innkjøp og prosjektmiljøer for øvrig hos både hovedkontraktører og underleverandører. Den største økningen er innen investeringsanslagene til feltutbygging som nå er 74,2 milliarder kroner som er en økning på 11,4 prosent siden forrige kvartal.

Det er mange prosjekter med investeringer på mange milliarder kroner, og det største er selvsagt Johan Sverdrup der første og andre byggetrinn kan gi så mye som 150.000 årsverk i perioden fram til 2025.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!