Norsk Industri

Innhold

Positivt med økende aktivitetsnivå på norsk sokkel

Knut E. Sunde (t.h.). Ved siden av sitter Arne Sigve Nylund i Statoil.

Knut E. Sunde (t.h.). Ved siden av sitter Arne Sigve Nylund i Statoil.

3. mai deltok Norsk Industri på høring i Stortinget om Johan Castberg-utbyggingen. Norsk Industri støtter at plan for utbygging og drift (PUD) godkjennes.

Petroleumsnæringen har stått for noen av de største industribragdene i Norge de siste 50 årene. Den er viktig for innovasjon, er internasjonalt konkurransedyktig og har stor omstillingsevne. Næringen gir i tillegg store, positive ringvirkninger for andre næringer gjennom overføring av industrikompetanse og -kultur, av teknologi og gjennom ulik knoppskyting.

- Det er viktig å huske på at teknologi fra petroleumsnæringen er overførbar til andre næringer. I dag nyter blant annet oppdrettsnæringen og offshore vindaktører godt av teknologi som er utviklet gjennom mange år. Forskningen gjør at norsk industri kan være konkurransedyktig også i det globale markedet, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les vårt høringssvar

> Om høringen