Norsk Industri

Innhold

Petoro med klar tale

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Administrerende direktør Grethe Moen i Petoro. Foto: Emile Ashley / Petoro

Administrerende direktør Grethe Moen i Petoro. Foto: Emile Ashley / Petoro

Petoro er krystallklare på at forbedringsarbeidet og fokus på økt konkurransekraft må fortsette med uforminsket styrke. Dette kommer fram i Petoros årsrapport for 2018 som ble lagt frem 7. mars.

For å styrke konkurransekraften er vi avhengig av en bærekraftig og lønnsom leverandørindustri. Skal bransjen klare å fortsette forbedringen, vil et tillitsfullt samarbeid mellom alle aktører være avgjørende. Dette gjelder særlig implementering av ny digital teknologi. Et eksempel er samarbeidet rundt deling av data i etterkant av Konkraft-initiativet "Konkurransekraft på norsk sokkel".

– Vi må ikke glemme at leverandørene sysselsetter hovedtyngden av de ansatte i næringen. Selv om 2018 har vært et svært godt år for oljeselskapene, ser vi at mange av leverandørselskapene fortsatt har utfordringer. Heldigvis peker pilene oppover også her, og det er viktig at leverandørindustrien opplever norsk sokkel som attraktiv. Leverandørene er helt grunnleggende for den innovasjon og teknologiutvikling som skal sikre norsk sokkels konkurransekraft, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.

– Det er hyggelig å registrere at Petoro er helt på linje med oss i Norsk Industri når det gjelder kjernen og målene for forbedringsarbeidet i petroleumsindustrien. Petoro er en viktig pådriver for hele bransjen, og et viktig kompetent verktøy for myndighetene med stor innsikt i mange lisenser, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & Gass.

> Les mer her (petoro.no)