Optimistiske med tanke på fremtiden

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Oljeplattform

Aasta Hansteen plattformen. Foto: Henning Selstad, Equinor

Nordnorske leverandørbedrifter leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen for 3,76 milliarder kroner i 2018, det er en oppgang i forhold til 2017.

Kunnskapsparken i Bodø og Petroarctic fremla Levert-rapporten for 2018 i Oslo den 26. august.

Levert-rapporten er en årlig rapport som måler utviklingen til petroleumsnæringen sine leverandører i Nord-Norge. Årets utgave er nummer ni i rekken.

For inneværende år ventes leveranser for 4,1 milliarder kroner og en økning i antall årsverk fra 1651 til ca. 1800 for Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til dette kommer de 820 ansatte i operatørselskap. Utover dette gir aktivtitene betydelige ringvirkninger og indirekte arbeidsplasser, og rapporten anslår at ca 3000 personer er sysselsatt i, eller som en følge av petroleumsindustrien i Nord-Norge. Kunnskapsparken har intervjuet over 200 bedrifter og 176 av disse hadde leveranser til denne industrien.

Optimismen kan sees i sammenheng med økt aktivitet hos operatørselskapene. Det er nå fire felt og anlegg  i produksjon i nord, det er Melkøya, Goliat, Norne og Aasta Hansteen. Utover dette er utbyggingen av Johan Castberg feltet i gang, funnene i Alta/Gotha og Wisting modnes frem mot en investeringsbeslutning og leteaktivitet pågår av flere oljeselskap for å finne nye funn. Nærhet til felt og baser skaper aktivitet hos leverandørene. Nesten 73 prosent av leveransene gikk til kunder i egen landsdel, for resten av leveransene var ca. halvparten til resten av landet og halvparten til eksport.

- Dette er en hyggelig og viktig utvikling som gjør at leverandørindustrien i nord kan vokse ytterligere og skape verdier og spennende og fremtidsrettede arbeidsplasser. Vi ser at mange av leverandørene har flere ben og stå på, og mange har også betydelige leveranser til havbruk, fiskeri og prosessindustri. Både oljeselskapene og leverandørene har behov for både fagarbeidere og ingeniører i årene fremover, så det er avgjørende at ungdommen i i regionen blir klar over de spennende mulighetene selskapene har å tilby, sier Bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & Gass.

- Vi gleder oss over sysselsettingsveksten, og jobber hardt for fortsatt å tiltrekke oss kunnskap og kompetanse, slik at stadig flere av arbeidstagerne hos leverandørene og operatørene i Nord -Norge kommer fra, eller bosetter seg i landsdelen, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Norskehavet og Barentshavet i Equinor.

Verdensrekord til Hammerfest?

Hammerfest har over 1300 direkte årsverk i petroleumsindustrien, dette i en kommune med 10.000 innbyggere, dette må være en verdensrekord i sysselsettingsgrad for vår industri, sa en begeistret leder av Petroarctic og styremedlem i Norsk Industri Olje & Gass, Kjell Giæver.