Norsk Industri

Innhold

Oppdatert PUD-veileder fra olje- og energidepartementet

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Ny PUD-veileder fra OED skjer på bakgrunn av et initiativ fra Norsk Industri, LO og Fellesforbundet. Formålet er blant annet å redusere risiko for store forsinkelser og overskridelser og forbedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet i utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Departementet har støttet initiativet.

For utbyggingsprosjekter på norsk sokkel skal rettighetshaverne levere inn en såkalt PUD (plan for utbygging og drift) til Olje- og Energi-departementet som skal behandles i Stortinget. Myndighetenes «Veiledning til PUD og PAD (plan for anlegg og drift)» fokuserer på planlegging, organisering og gjennomføring av utbyggingsprosjekter. I veiledningen vises det til at det normalt skal innsendes en tidsplan for utbyggingen og at prosjektet bør være utredet så langt at alle investeringselementer kan estimeres med rimelig sikkerhet før PUD sendes til myndighetene.

> Les mer her (regjeringen.no)