Norsk Industri

Innhold

Olje- og gassindustrien vil og kan kutte sine utslipp

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass

Publisert

Debatt på scene

Debatt under Sandefjordskonferansen 2020, med blant andre Torbjørn Andersen i Kværner, Frode Alfheim i Industri Energi og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

– Verdikjeden olje og gass er den som har gjennomføringsevne til det grønne skiftet i praksis. Og jeg håper at det en gang for alle kan slås fast at olje- og gassindustrien vil og kan kutte sine utslipp i tråd med Paris-avtalen. Nå vil det utvikles teknologier fremover som radikalt vil redusere Norges og verdens klimagassutslipp, sa adm. dir. Stein Lier-Hansen i en debatt under "Sandefjordkonferansen".

Han innledet til debatten om klima, konkurransekraft og digitalisering. Her trakk han frem hvor bra det var at olje- og gassindustrien hadde satt seg mål om 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp før 2030 og nær null til 2050. Han snakket også om hvordan norske løsninger kan bidra kraftig til å redusere globale utslipp, samtidig som det bygges industri i Norge.

Samarbeidet i industrien gjennom "Standardisert innkjøpsadferd", behovet for fortsatt færre selskapsspesifikke krav og hvordan samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter er et norsk konkurransefortrinn, inkludert muligheten som kommer gjennom datadeling, var også blant temaene i debatten.

Også olje- og energiminister Sylvi Listhaug deltok på konferansen, hvor hun annonserte 69 utvinningstillatelser i TFO 2019 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Tildeling av arealer i åpnede områder er viktig for å opprettholde aktiviteten og gi stabil menge arbeid for leverandørbedriftene.