Norsk Industri

Innhold

Vi ønsker et godt nytt år

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Bilde av styret i Norsk Industri Olje & Gass

Styret i Norsk Industri Olje & Gass. Foran fra venstre: Nestleder Ståle Kyllingstad, IKM. Styreleder Ann Christin Andersen, TechnipFMC. Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri. Bak fra venstre: Mads Andersen, Aibel; Kjell Giæver, Petrarctic; Jan Narvestad, Rosenberg Worley Parsons; Linda Aase, Aker Solutions; Sturla Magnus, Kværner; Bård Bjørshol, Kaefer; Øyvind Boye, AS Nymo. FOTO: Norsk Industri

Norsk Industri Olje & Gass ønsker godt nyttår og første styremøte er allerede avholdt.

Viktige saker som ble drøftet og som det blant annet vil bli jobbet aktivt med i 2019 er:

Strategi for Norsk Industri Olje & Gass 2020-2022

Styret har satt i gang arbeid med å revidere visjonen og strategiplanen for bransjeforeningen. Det tas sikte på at ny plan fremlegges på årsmøtet/medlemsmøtet til bransjeforeningen som avholdes i Oslo i 11.04. Det er nedsatt et ad hoc utvalg for utarbeidelse av en ny plan og følgende personer ble valgt til dette arbeidet:

  • Mads Andersen, Aibel, leder
  • Bård Bjørshol, Kaefer
  • Sturla Magnus, Kværner
  • Jan Narvestad, Rosenberg Worleyparson
Studie: Norge som attraktivt vertsland for industriell digitalisering

Boston Consulting Group er engasjert for å gjennomføre en studie på vegne av Norsk Industri for å se på Norge som attraktivt vertsland for industriell digitalisering.

Studiet igangsettes på bakgrunn av diskusjoner i, og tilslutning fra, Næringsministerens topplederforum for digitalisering i industrien på Kongsberg i oktober i fjor. Studien vil ta utgangspunkt i de forutsetninger som virker å ligge til rette for at Norge kan ta en slik ledende posisjon. Arbeidet er blant annet tenkt som grunnlag til neste topplederforummøte som holdes i Ålesund i 2. kvartal i år

Styringskomite for arbeidet er: Knut Sunde/Norsk Industri, Anne Marit Panengstuen/Siemens og Ann Christin Andersen/TechnipFMC

Norsk Industri har valgt å gå aktivt inn på "eiersiden" sammen med Norsk olje og gass i prosjektet "Standardised Supply Chain Behaviour"

Dette er et delprosjekt i et større prosjekt " NCS sharing economy "som ble startet i 2016/2017. Det var oljeselskaper som tok initiativ til dette og det er nå 7 operatører med. "NCS sharing economy" består av 3 delprosjekter, hvor et er material-håndtering (utstyr, logistikk, lager), et annet subsea (forenkling, utnyttelsesgrad for 700+ brønner). Disse to er drevet av operatørene. Det tredje er standardisert innkjøpsadferd, " Standardised Supply Chain Behaviour".

Prosjektet har vært og skal være en samhandling mellom oljeselskap, kontraktører og utstyrsleverandører og har som mål å standardisere og forbedre Norsk sokkels konkurranse-evne innenfor engineering og leveranser av kvalifisert teknologi til NCS-prosjekter og installasjoner. Det er gjennom workshopsarbeid i 2018 blitt utarbeidet en "Guideline" og plukket ut enkeltprosjekter (lighthouse-prosjekter) som nå skal operasjonaliseres av Norsk Industri og Norsk olje og gass. Prosjektet er avgrenset til kvalifisert teknologi fra kvalifiserte utstyrsleverandører. Flere leverandørbedrifter har allerede deltatt i prosjektet over en tid.

Rune Norseng fra Equinor er engasjert av Norsk olje og gass som prosjektleder. Norsk Industri vil orientere mer om prosjektet under Offshore Strategikonferansen den 4.-5. februar i Stavanger.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!