Norsk Industri

Innhold

Vi ønsker et godt nytt år

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Bilde av styret i Norsk Industri Olje & Gass

Styret i Norsk Industri Olje & Gass. Foran fra venstre: Nestleder Ståle Kyllingstad, IKM. Styreleder Ann Christin Andersen, TechnipFMC. Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri. Bak fra venstre: Mads Andersen, Aibel; Kjell Giæver, Petrarctic; Jan Narvestad, Rosenberg Worley Parsons; Linda Aase, Aker Solutions; Sturla Magnus, Kværner; Bård Bjørshol, Kaefer; Øyvind Boye, AS Nymo. FOTO: Norsk Industri

Norsk Industri Olje & Gass ønsker godt nyttår og første styremøte er allerede avholdt.

Viktige saker som ble drøftet og som det blant annet vil bli jobbet aktivt med i 2019 er:

Strategi for Norsk Industri Olje & Gass 2020-2022

Styret har satt i gang arbeid med å revidere visjonen og strategiplanen for bransjeforeningen. Det tas sikte på at ny plan fremlegges på årsmøtet/medlemsmøtet til bransjeforeningen som avholdes i Oslo i 11.04. Det er nedsatt et ad hoc utvalg for utarbeidelse av en ny plan og følgende personer ble valgt til dette arbeidet:

  • Mads Andersen, Aibel, leder
  • Bård Bjørshol, Kaefer
  • Sturla Magnus, Kværner
  • Jan Narvestad, Rosenberg Worleyparson
Studie: Norge som attraktivt vertsland for industriell digitalisering

Boston Consulting Group er engasjert for å gjennomføre en studie på vegne av Norsk Industri for å se på Norge som attraktivt vertsland for industriell digitalisering.

Studiet igangsettes på bakgrunn av diskusjoner i, og tilslutning fra, Næringsministerens topplederforum for digitalisering i industrien på Kongsberg i oktober i fjor. Studien vil ta utgangspunkt i de forutsetninger som virker å ligge til rette for at Norge kan ta en slik ledende posisjon. Arbeidet er blant annet tenkt som grunnlag til neste topplederforummøte som holdes i Ålesund i 2. kvartal i år

Styringskomite for arbeidet er: Knut Sunde/Norsk Industri, Anne Marit Panengstuen/Siemens og Ann Christin Andersen/TechnipFMC

Norsk Industri har valgt å gå aktivt inn på "eiersiden" sammen med Norsk olje og gass i prosjektet "Standardised Supply Chain Behaviour"

Dette er et delprosjekt i et større prosjekt " NCS sharing economy "som ble startet i 2016/2017. Det var oljeselskaper som tok initiativ til dette og det er nå 7 operatører med. "NCS sharing economy" består av 3 delprosjekter, hvor et er material-håndtering (utstyr, logistikk, lager), et annet subsea (forenkling, utnyttelsesgrad for 700+ brønner). Disse to er drevet av operatørene. Det tredje er standardisert innkjøpsadferd, " Standardised Supply Chain Behaviour".

Prosjektet har vært og skal være en samhandling mellom oljeselskap, kontraktører og utstyrsleverandører og har som mål å standardisere og forbedre Norsk sokkels konkurranse-evne innenfor engineering og leveranser av kvalifisert teknologi til NCS-prosjekter og installasjoner. Det er gjennom workshopsarbeid i 2018 blitt utarbeidet en "Guideline" og plukket ut enkeltprosjekter (lighthouse-prosjekter) som nå skal operasjonaliseres av Norsk Industri og Norsk olje og gass. Prosjektet er avgrenset til kvalifisert teknologi fra kvalifiserte utstyrsleverandører. Flere leverandørbedrifter har allerede deltatt i prosjektet over en tid.

Rune Norseng fra Equinor er engasjert av Norsk olje og gass som prosjektleder. Norsk Industri vil orientere mer om prosjektet under Offshore Strategikonferansen den 4.-5. februar i Stavanger.

11. april 2019,

Oslo, Næringslivets Hus, Middelthuns gt. 27

Årsmøtet og åpent medlemsmøtet i Norsk Industri Olje & Gass

Sett av datoen i kalenderen - mer informasjon og påmelding kommer.

Toppledermøte for olje og gass

For bedrifter som har aktivitet mot olje og gass og fornybar maritim teknologi og tjenester.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!