Norsk Industri

Innhold

Nytt styre i Norsk Industri Olje & Gass

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

På medlemsmøtet 20. april ble det nye styret i Norsk Industri Olje & Gass presentert.

Bransjestyret

Styret i Norsk Industri Olje & Gass:

Styreleder
Ann Christin Andersen, TechnipFMC

Styremedlemmer
Torkild R. Reinertsen, Reinertsen New Energy
Øyvind Boye, AS Nymo
Linda L. Aase, Aker Solutions
Mads Andersen. Aibel
Kjell Giæver, Petroarctic
Jan Narvestad, Rosenberg WorleyParsons

Sekretariat
Bransjesjef Runar Rugtvedt, tlf. 91719096
Fagsjef Hans Petter Rebo, tlf. 97016169
Konsulent Siri Aarvold, tlf. 23088861

Rundt 80 deltagere fikk høre om de viktigste oppgavene bransjeforeningen olje og gass jobber med.

- Vi takker alle fremmøtte og foredragsholdere for godt engasjement og en hyggelig middag i etterkant av møtet, sier bransjesjef Runar Rugtvedt.

> Presentasjoner fra møtet

> Årsberetning