Norsk Industri

Innhold

Nytt kvalifiseringssystem for leverandører til norsk sokkel

Aktuelt, Olje og gass, Teknobedriftene

Publisert

1. oktober gikk EPIM JQS "live" som ny løsning for å kvalifisere leverandører til oppdrag og tjenester til norsk sokkel.

Frem til i dag har Achilles driftet et felles prekvalifiseringssystem (JQS – Joint Qualification of Suppliers) for å forenkle oljeselskapenes innkjøp.

Fra og med nå vil EPIM som er oljeselskapenes egen medlemsforening for samhandling av felles digitale løsninger og tjenester, levere denne tjenesten. Det betyr i praksis at alle leverandørene som skal levere produkter og tjenester knyttet til olje- og gassproduksjonen må være registrert og ha lagt inn sine produkter i dette systemet.

- En felles tilnærming fra alle oljeselskapene for kvalifisering og revisjoner er positivt, sier fagsjef Hans Petter Rebo i Norsk Industri Olje & Gass.

EPIM JQS er en non-profit løsning, og den er en digital løsning som henter blant annet bedriftsdata. Videre kan den enkelte leverandører legge inn referanseprosjekt, kompetanseområder og annet relevant for å bli valgt som leverandør. Vi oppfordrer nå leverandørkjeden til å ta denne løsningen i bruk videre, slik at man blir kvalifisert en gang for alle som jo er hensikten.