Norsk Industri

Innhold

Nytt kvalifiseringssystem for leverandører til norsk sokkel

Aktuelt, Olje og gass, Teknobedriftene

Publisert

1. oktober gikk EPIM JQS "live" som ny løsning for å kvalifisere leverandører til oppdrag og tjenester til norsk sokkel.

Frem til i dag har Achilles driftet et felles prekvalifiseringssystem (JQS – Joint Qualification of Suppliers) for å forenkle oljeselskapenes innkjøp.

Fra og med nå vil EPIM som er oljeselskapenes egen medlemsforening for samhandling av felles digitale løsninger og tjenester, levere denne tjenesten. Det betyr i praksis at alle leverandørene som skal levere produkter og tjenester knyttet til olje- og gassproduksjonen må være registrert og ha lagt inn sine produkter i dette systemet.

- En felles tilnærming fra alle oljeselskapene for kvalifisering og revisjoner er positivt, sier fagsjef Hans Petter Rebo i Norsk Industri Olje & Gass.

EPIM JQS er en non-profit løsning, og den er en digital løsning som henter blant annet bedriftsdata. Videre kan den enkelte leverandører legge inn referanseprosjekt, kompetanseområder og annet relevant for å bli valgt som leverandør. Vi oppfordrer nå leverandørkjeden til å ta denne løsningen i bruk videre, slik at man blir kvalifisert en gang for alle som jo er hensikten.

Bruk og informer! 

Norsk Industri har jobbet aktivt for en forenklet og forbedret versjon av IOGP 423 for kvalifisering av leverandører til norsk sokkel. Sammen med operatørene og EPIM har Norsk Industris leverandørbedrifter nå fått laget en tilpasset anbefalt EPIM JQS kvalifiseringsløsning som benytter IOGP 423-01 for såkalt "capability assesment". Dette betyr enklere kvalifisering ("en gang for alle") og færre revisjoner i fremtiden.