Nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi

En hånd som holder i en penn og skriver på en tavle

FOTO: AdobeStock.

Sintef Energi har, sammen med mange samarbeidspartnere, fått i oppdrag å etablere et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi i petroleumsindustrien. Forskningsrådet står for tildelingen og det er Olje- og energidepartementet som bevilger midlene.

Dette er blant annet en oppfølging av "Veikartet for norsk sokkel" som Norsk Industri var en av pådriverne for å få på plass i fjor.

- Aktiviteten i dette senteret, sammen med stort engasjement fra industrien, vil være en viktig motor for å få frem ny kunnskap og teknologier for ytterligere reduksjon av klimautslipp fra produksjon på norsk sokkel. Ved at en rekke sentrale oljeselskap og mange leverandørbedrifter deltar aktivt sammen med Sintef, NTNU og utenlandske forskningsinstitusjoner, vitner det om en felles storsatsning sammen med myndighetene på at norsk industri fortsatt skal være i front på å utvikle og ta i bruk lavutslippsteknologier og løsninger, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & Gass.

Les hele saken her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!