Nye innkjøpsbetingelser for leverandørindustrien på norsk sokkel

Publisert

Norsk Industri fortsetter arbeidet for varig kostnadsreduksjon og forenkling i olje- og gassbransjen. Nå er nye innkjøpsbetingelser for leverandørindustrien på norsk sokkel klare til bruk.

Norske Innkjøpsbetingelser 16 (NIB 16) er nå tilgjengelige på Norsk Industris nettsider. De ble lagt ut tirsdag 17. januar, samme dag som oljeindustripolitisk seminar gikk av stabelen i Sandefjord.

– Dette er ekstremt viktig for fremtidig konkurransekraft og kostnadseffektive leveranser og prosjektgjennomføringer på norsk sokkel. Nå er det tatt et nytt steg innenfor kontraktsområdet ved at hele leverandørkjeden har fått tilgang til effektive og balanserte innkjøpsbetingelser, basert på de nylig reforhandlede standardkontraktene mellom operatører og hovedleverandører, sier bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass, Runar Rugtvedt.

– Standardiseringsarbeidet som har funnet sted på norsk sokkel er unikt i et internasjonalt perspektiv. Nå er det opp til aktørene i bransjen om de vil gripe de åpenbare potensielle effektiviseringsgevinstene som følger av dette arbeidet, sier leder av Juridisk Forum i Norsk Industri, Henrik Inadomi fra Kværner.

Bygger på standardkontraktene

I 2014 og 2015 ble samtlige av de klassiske "standardkontraktene", NF- og NTK-kontraktene, reforhandlet og utgitt på nytt. I etterkant har det vært gjennomført seminarer og kurs for å øke bruken av disse, og den siste ble annonsert og signert under Sandefjordkonferansen i fjor. De nye innkjøpsbetingelsene bygger på prinsipper og betingelser fra disse kontraktene. Dette gjør at vilkår for hele leverandørkjeden kan standardiseres, noe som vil bidra til en konkurransedyktig norsk sokkel.

De nye innkjøpsbetingelsene vil gi gjennomgående standardisering og forutsigbar risikohåndtering i hele verdikjeden. Dette får betydning for langt større transaksjonsvolumer enn det man tidligere har klart å fange opp, noe som gir et stort potensial.

Forutsetningen for at NIB 16 skal brukes, og forløse de store standardiseringseffektene, er at de nye standardkontraktene benyttes og brukes lojalt av operatørene. Dette må deretter følges opp av både hovedleverandørene og oljeselskapene når de setter sine rammeavtaler og kjøper inn utstyr og annet som skal inngå i utbyggings- og modifikasjonsprosjektene på sokkelen. NIB 16 gir også en modell for å tilpasse NTK 15 eller NF 15 der underleverandøren skal levere en totalleveranse eller et fabrikasjonsoppdrag.