Norsk Industri

Innhold

Ny fagsjef/rådgiver ansatt til Norsk Industri Olje & Gass

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Knut Erik Steen er ansatt i stillingen som fagsjef/rådgiver i bransjeforeningen Olje & Gass i Norsk Industri. Stillingen ivaretar allsidige oppgaver sammen med bransjesjef Runar Rugtvedt på aktivitet innen olje- og gassområdet og fornybar energi til havs.

Knut Erik overtar stafettpinnen etter Hans Petter Bøe Rebo som er tilsatt som ny bransjesjef i Norsk Industri Elektro & Energi.

Knut Erik har sin bakgrunn i olje og gass og havvind-industrien. Han har lang erfaring fra prosjektledelse, forretningsutvikling og byggeprosjekter. Dette innebefatter oppfølging av verft i land som USA, Spania, Norge, Nederland og Sør-Korea. Knut Erik har utdanning som Naval Architect / Hydrodynamics fra Glasgow University.

Knut Erik Steen, ny fagsjef/rådgiver i Norsk Industri Olje & Gass. Foto: privat

Knut Erik Steen, ny fagsjef/rådgiver i Norsk Industri Olje & Gass. Foto: privat

Knut Erik har i en lang periode vært ansatt i Equinor. Han har i dette selskapet bl.a. ledet store engineeringsteam og videre fått omfattende erfaring på oppfølging av fabrikasjon og sammenstilling på verft som f.eks. Aker Solutions, Stord, under bygging av blant annet Njord, Snorre B, Kristin og Aasta Hansteen.

De siste 10+ årene har Knut Eriks fokus ligget på offshore vind, og han har blant annet hatt en sentral rolle i utviklingen av Hywind, verdens første flytende vindturbin. Han var teknisk leder for Hywind Demo i Norge og teknisk leder for Hywind Scotland. Dette er viktig erfaring og kompetanse som Norsk Industri vil ha stor nytte av fremover.

Knut Erik kommer fra NORWEP, hvor han har vært direktør for havvind. I denne stillingen har han også blitt godt kjent med virkemiddelapparatet og betydningen det har for norsk eksport.

Vi ønsker Knut Erik velkommen inn i ny spennende hverdag hos oss i Norsk Industri. Han tiltrer stillingen 1. september.