Norsk Industri

Innhold

NORSOK-standard for arbeidsmiljø er publisert

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

NORSOK S-002 vil bidra til forenkling som sikrer at kravene til arbeidsmiljø blir oppfylt under prosjektering.

Norsk Industri er en av eierne av NORSOK-standardene, og denne porteføljen med tekniske standarder er nå omtrent helt oppdatert og stadig mer i bruk i bransjen. Mye av grunnen til at bruken av selskaps-spesifikke krav har gått ned og kostnadsreduksjoner har skjedd er økt bruk av bransjestandarder og globale standarder.

> Les mer om arbeidet

I sektorstyremøtet 8. mars ble S-002 godkjent etter en langt og godt arbeide i ekspertgruppa og etter å ha håndtert 1600 høringskommentarer underveis. S-002 er nå godkjent, og det vil bli referert til denne i neste regelverksoppdatering

> Les mer her (standard.no)