Skal undersøke Norges attraktivitet

Publisert

Digitalisering i industrien

FOTO: AdobeStock.

Norsk Industri, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, har igangsatt en studie om «Norge som attraktivt vertsland for industriell digitalisering».

Studien utføres av Boston Consulting Group (BCG). Arbeidet vil være en del av underlaget til neste møte i Næringsministerens topplederforum for digitalisering i industrien, og vil ferdigstilles i løpet av andre kvartal 2019.

Formålet med studien er å forstå bedre hvordan Norge kan styrke sin posisjon som «industriell digital hub». Med «industriell digital hub» menes blant annet lokasjoner/enheter hvor internasjonale selskaper velger å legge sin digitale satsning. Bransjestyret for "Olje og Gass" i Norsk Industri blir tett involvert i studien.

Norge har en unik mulighet til å bli et kraftsenter for digitalisering av komplekse industriprosjekter.

Ann-Christin Andersen, digitalsjef i TechnipFMC
Våre fortrinn

En sentral hypotese i studien er at Norge har visse særtrekk som gir oss gode forutsetninger for å styrke vår posisjon som vertsland for industriell digitalisering. Eksempler på særtrekk er ledende bransjekompetanse, måten vi jobber sammen på, godt utbygd digital infrastruktur, høy generell teknologiaksept i samfunnet, kompetent og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke samt stabile og forutsigbare rammebetingelser.

- Norge har slik vi ser det en unik mulighet til å bli et kraftsenter for digitalisering av komplekse industriprosjekter, fremhever digitalsjef i TechnipFMC, Ann-Christin Andersen, som også er styreleder i Norsk Industri, Olje og Gass.

BCG-studien vil undersøke denne hypotesen gjennom et dypdykk i petroleumsindustrien og tilhørende komplekse verdikjeder. Parallelt igangsettes et arbeid i regi av Topplederforumet som skal se nærmere på hvordan den norske arbeidsmodellen kan være gunstig for industriell digitalisering som sådan. Dette arbeidet vil ha et bredere bransjeperspektiv og gjennomføres som et samarbeidsprosjekt med forumets medlemmer.

- Norge fremheves ofte som et land som ligger i front når det kommer til digitalisering. Studiene som nå er satt i gang skal gjøre det enklere for oss å forstå hva som gjør Norge til en attraktiv vertsnasjon for industriell digitalisering, og hvordan denne posisjonen kan styrkes, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Om Topplederforumet 

Topplederforumet er et nasjonalt råd med toppledere fra ledende norske industrivirksomheter, akademia og partene i arbeidslivet. I forumet drøfter lederne hvilke muligheter og utfordringer som digitalisering skaper for norsk industri, de deler erfaringer og foreslår politiske tiltak. Forumet ble lansert ifm. Industrimeldinga (Meld St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende). Neste forummøte holdes i Ålesund i mai / juni 2019 med Rolls-Royce Marine som vertskap i samarbeid med NTNU.

Les også: Møte i Topplederforum for digitalisering i industrien

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!