Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Nå digitaliseres standardene i NORSOK

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

En rekke NORSOK-standarder skal revideres og digitaliseres. Dette vil påvirke alle som leverer til eller arbeider innenfor olje- og gassnæringen.

Leverandørbedrifter som ønsker å delta i det såkalte Z-Ti-prosjektet for digitalisering av standarder bør se denne videoen. Prosjektet skal gjøre standardene maskinlesbare slik at de kan leses digitalt og gå rett inn i bedriftens programmer/systemer og dermed effektivisere arbeidsprosessene kraftig.