Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Mot bedre tider?

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Troll A

Bildet er hentet fra Norsk Olje- og gass`konjunkturrapport og er fra Troll A platformen.

2016 har vært et krevende år for petroleumsnæringen. Arbeid med å redusere kostnadsnivået har vært nødvendig for å være konkurransedyktig fremover.  Det fremgår av Norsk Olje og gass sin konjunkturrapport.

Arbeidet med å redusere næringens kostnadsnivå virker. Fallet i investeringene på norsk sokkel nærmer seg bunnen og ventes å øke igjen etter 2018. 

– Basert på en politikk som skal nå togradersmålet fra Parisavtalen, vil det i 2040 være stort behov for olje og gass for å dekke verdens energibehov. Dette bekrefter olje- og gassnæringens plass som den dominerende næringen i Norge framover, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

- Innholdet i denne rapporten er nyttig lesing for vår bransje, sier bransjesjef Runar Rugtvedt. 

> Les mer og last ned rapporten