Medlemsmøte og nytt styre 2019

Publisert

Olje og Gass medlemsmøte 2019

Fra medlemsmøte i Olje og Gass. Foto: Norsk Industri/Hans Petter Bøe Rebo.

Her finner du presentasjoner fra vårt åpne medlemsmøte for bransjeforeningen, samt det nye styret.

Ca. 80 deltagere fikk høre styreleder Ann Christin Andersen fra TechnipFMC gjennomgå styrets arbeid i 2018 og så langt i 2019. Ann Christin uttrykte stor tilfredshet med arbeidet som gjøres, og orienterte om strategien for bransjeforeningen og hvor viktig det var at bransjen er aktiv for å leve opp til målene:

 • Langsiktig verdiskaping i en bærekraftig leverandørindustri
 • Spennende og fremtidsrettede norske arbeidsplasser

Bærekraft:

 • Verdensledende innen Helse, Miljø, Sikkerhet og Sikring
 • Utvikle teknologi og løsninger for lavkarbonsamfunnet gjennom innovasjon og erfaringsutveksling
 • En industri med sterkt samfunnsansvar og fokus på FNs bærekraftmål

Verdiskapning:

 • Levere løsninger for lønnsom og stabil produksjon med reduserte klimautslipp
 • Videreutvikle en attraktiv og kunnskapsbasert næring med forutsigbare rammebetingelser
 • Sikre global konkurransekraft gjennom kompetanse og teknologi

Styret i Norsk Industri Olje & Gass:

Olje og Gass medlemsmøte 2019

Fra venstre: Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen fra Olje- og energidepartementet, Hildegunn Blindheim, Direktør for klima og miljø, Runar Rugtvedt, bransjesjef i Olje & Gass.  Foto: Norsk Industri/Hans Petter Bøe Rebo.


Styreleder Ann Christin Andersen, TechnipFMC
Nestleder Ståle Kyllingstad, IKM
Øyvind Boye, AS Nymo
Linda L. Aase, Aker Solutions
Mads Andersen. Aibel
Kjell Giæver, Petroarctic
Jan Narvestad, Rosenberg WorleyParsons

Varamedlemmer
Bård Bjørshol, KAEFER
Sturla Magnus, Kværner Verdal

Valgkomitè
Leder: Lars Fredrik Bakke, Woodgroup Norway
Sissel Lindland, Aker Solutions
Torkild Reinertsen, Reinertsen New Energy AS

> Last ned Årsberetning

Følgende presentasjoner gitt på medlemsmøtet:

 • Bransjeforeningens viktigste saker, aktiviteter og strategi 2020-2022, v/ Styreleder i Norsk Industri Olje & Gass, Ann Christin Andersen
 • Industrielle konjunkturer og lønnsoppgjør-hva nå ? v/ Knut Sunde, Norsk Industri
 • Konkraft-«Konkurransekraft på norsk sokkel» –status på tiltakene v/ Hans Petter Bøe Rebo, Norsk Industri
 • Utfordringer og muligheter, hva kan Norsk Industri bidra med?
  - Wood v/ Adm. dir. Lars Fredrik Bakke
  - Fosstech v/ Adm. dir. Steven Foss
  - Noble Installation v/ Knut Olav Klever
 • Paneldebatt og dialog med salen
 • Olje-og energidepartementet v/ Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen
 • Omdømmebygging: fakta og klimamål for norsk petroleumsindustri v/ Hildegunn Blindheim, Norsk olje og gass
 • Oljeindustrien, globalt og lokalt, framtidsutsikter, v/ Jarand Rystad, Rystad Energy

> Du finner presentasjonene her