Mange muligheter for norske leverandører innen havvind

Publisert

Det kommer frem i en ny rapport som beskriver norske industriers leveranser til havvind og markedsmulighetene for norske bedrifter.

Dudgeon-feltet. FOTO: Statoil.

Rapporten er laget gjennom et felles samarbeid mellom Norsk Industri, Norwegian Energy Partners, Norges Rederiforbund og Eksportkreditt Norge. Den gir anbefalinger om hvordan selskaper kan videreutvikle seg i dette markedet og i tillegg gir rapporten en svært nyttig oversikt og beskrivelse av hvordan nye aktører bør nærme seg markedet for offshore vind.

- Mange av de største norske leverandører i dag er i stor grad knyttet til olje- og gassvirksomhet og har med sin teknologi og kompetanse arbeidet seg systematisk inn mot dette raskt voksende markedet. I tillegg har rederiene som jobber med offshore supply, service og maritime operasjoner vært raske til å snu seg rundt og finne nye virksomhetsområder, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Olje & Gass og Maritime fornybar energi i Norsk Industri.

> Last ned rapporten her

De syv områdene som trekkes frem i rapporten der norske bedrifter har størst muligheter innen offshore vind er:

  • Prosjektledelse
  • Undersjøiske kabler
  • Plattformer for transformatorstasjoner
  • Turbinfundamenter
  • Installasjonsutstyr og støttetjenester
  • Vedlikeholds- og inspeksjonstjenester
  • Fartøy og tilhørende utstyr
Europeisk marked på 250 milliarder kroner i året

Jon Dugstad, direktør for vind og sol i Norwegian Energy Partners, trekker frem drift og vedlikehold som ett område der det er store muligheter for norske bedrifter.

- Her har bedriftene god kompetanse, og dette har også en stor kostnad når det gjelder driftsløpet for vindparkene. Det er et område som ikke har hatt så stort fokus hos utbyggerne, siden de ser på investeringskostnader og ikke driftskostnader, sier Dugstad.

Mer enn 13 GW havvind er nå installert, og rundt 58 milliarder britiske pund, altså over 600 milliarder kroner, er investert, ifølge rapporten.
Det er ventet at havvind vil være en viktig bidragsyter til energimiksen i fremtiden, ikke bare i Europa, men i flere land med utnyttbare vindressurser, heter det.

– Vi har beregnet det europeiske havvind-markedet til cirka 250 milliarder kroner i året de neste 5-10 årene. I tillegg ventes det at flytende offshore vind vil nå en kommersiell fase om rundt fem år, noe som vil utvide markedet globalt.

Eksport fra Norge på 5 milliarder kroner i 2015

Selskaper som Aibel, Nexans, StormGeo og Owec Tower trekkes frem som eksempler på norske bedrifter som har snudd seg mot havvind i rapporten.

Det har vært økende interesse blant annet fra offshorerederiene de siste par årene. Det reflekterer at aktiviteten innen olje og gass er kraftig redusert, da stiger appetitten på å se på bruk av fartøyene innen havvind. Det samme gjelder en del av de spesialiserte underleverandørene som har levd godt innen olje og gass. For nye norske aktører, er det viktig å kartlegge sin egen kompetanse, teknologi og tjenester og så vurdere om noe av dette kan være direkte eller indirekte interessant for det raskt voksende vindmarkedet.

- Det må brukes tid på å knytte kontakter innen industrien, delta på våre og Norwegian Energy Partners bransjemøter og konferanser, delta på messer, vurdere ulike forretningsstrategier og eventuelle partnerskap. Offentlige «hjelpere» som Norwegian Energy Partners, Innovasjon Norge og Eksportkreditt Norge er gode til å bidra med introduksjoner til potensielle kunder og partnere, avslutter Runar Rugtvedt i Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!