Norsk Industri

Innhold

"Konkurransekraft - norsk sokkel i endring": Anbefalinger og tiltak

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Nå starter jobben med å iverksette anbefalingene og forslag til tiltak i rapporten "Konkurransekraft - norsk sokkel i endring"!

> Last ned rapporten

Det siste året har Norsk Industri med mange av sine medlemsbedrifter deltatt aktivt i prosjektet "Konkurransekraft - norsk sokkel i endring". Prosjektet har vært ledet av Walter Qvam og i utvalget som har ledet prosjektarbeidet har Jan Arve Haugan (Kværner) og Ann-Christin Andersen (TechnipFMC)/ Linn Cecilie Moholt ( Karsten Moholt AS) vært representanter fra Norsk Industri. I 2017 hadde utvalget sju heldagsmøter.

Norsk Industri vil fremover engasjere seg sterkt i de tiltakene og forslagene som er relevante for Norsk Industri og vår medlemsmasse. Vi kommer til å mobilisere medlemsbedrifter og personer som kan være med å iverksette foreslåtte tiltak, slik at resultatet fra prosjektarbeidet og rapporten gir økt konkurransekraft, økt samhandling og bærekraftige vilkår og økonomi for alle i leverandørkjeden.

Prosjektet har gjennom hele perioden hatt et sekretariat på tre personer:

 • Ståle Tungesvik, prosjektleder
 • Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft
 • Inger Hoff, rådgiver KonKraft

Utvalget nedsatte med bakgrunn i sitt mandat fire faglige partssammensatte arbeidsgrupper for å kunne danne seg et helhetlig bilde av bransjens bredde og dybde innenfor de ulike fagfeltene. Disse arbeidsgruppene var:

 • tilgang og leting
 • brønnleveranse
 • feltutvikling
 • drift

Totalt har 60 personer fra industrien deltatt i utvalget eller i en arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppene har hatt høy møteaktivitet. I regi av prosjektets sekretariat har det vært avholdt tre fellesgruppemøter, med eksterne foredragsholdere. I tillegg har arbeidsgruppene selv strukturert sitt eget arbeid, med eksterne foredragsholdere, og ved behov opprettet egne undergrupper. Gjennom prosjektperioden har arbeidet vært presentert og hentet innspill på rundt 200 ulike arenaer

Det er KonKrafts råd som er overordnet ansvarlig for arbeidene som gjennomføres i Konkraft regi og Rådet gjorde følgende vedtak 9. mars.

 • KonKrafts Råd tar rapporten fra utvalget "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring" til etterretning.
 • KonKrafts Råd støtter anbefalingene til prosjektet "Konkurransekraft - norsk sokkel i endring".
 • KonKrafts Råd vil be KonKraft AU, i samarbeid med KonKraft-sekretariatet, ta initiativ for sikre at anbefalingene blir iverksatt av selskaper og/ eller organisasjoner.
 • KonKrafts Råd vil be KonKraft-sekretariatet komme tilbake med status for oppfølgingsarbeidet og forslag til videre oppfølging høsten 2018.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!