Kongsberg Gruppen og Stortinget skaper norsk industrihistorie

Publisert

Kongsberg Maritime KM Amundsen Spirit Dynamic Positioning DP

Foto: Kongsberg Maritime.

Et enstemmig storting signaliserer store ambisjoner for industripolitikken i Norge. Tirsdag 9. oktober ble det skrevet norsk industrihistorie da Stortinget sikret Kongsberg Gruppens finansiering av oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine gjennom deltakelse i en fortrinnsrettsemisjon.

Av Jørn Eggum, leder, Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen, adm. dir., Norsk Industri

Med dette oppkjøpet tar Norge et nytt og viktig steg som en ledende nasjon i den maritime næringen.

Store ambisjoner

Staten eier 50 prosent av Kongsberg Gruppen ASA, og det har derfor vært helt avgjørende at Stortinget og regjeringen har vært positive til dette oppkjøpet. Kjøpet skal finansieres gjennom en emisjon, og staten skal kjøpe seg inn med om lag 2,5 milliarder kroner for å beholde en eierandel på 50 prosent.

Rolls-Royce Commercial Marine er representert i 34 land med omkring 3600 ansatte - 1500 av dem er i Norge. Sammen med Kongsberg Gruppens om lag 7000 ansatte i mer enn 25 land, blir den nye Kongsberg Gruppen et stort selskap i norsk målestokk.

Den politiske prosessen har vært både effektiv og positiv. Departementet signaliserte raskt en klar holdning til oppkjøpet og Stortinget har fulgt opp. Næringskomiteens leder, Geir Pollestad, har sørget for rask behandling i Stortinget, og det er en enstemmig næringskomite som har gitt sin tilslutning til prosjektet. Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er at regjering og storting opptrer profesjonelt og industrielt i et selskap hvor staten er deleier. Det viser at bredden av norske politikere har store ambisjoner i industripolitikken og for Norge som en havnasjon. Stortinget fortjener honnør for å ha behandlet denne saken i et rekordtempo.

Norge som havnasjon

Norge har vært en ledende sjøfartsnasjon i århundrer, og vår velferd er i stor grad bygd på de mulighetene havet har gitt. Vi er allerede fremst i verden på viktige havnæringer, og vi er ledende på produksjon av mat fra havet. Vi produserer olje- og gass med en leverandørnæring i verdensklasse, og vi er en stor skipsfartsnasjon. Vi er med andre ord en havnasjon. Likevel er verden stadig i endring.

Vi kan aldri ta for gitt at vår ledende posisjon i dag automatisk vil bestå. Skal vi fortsatt være best på hav må det satses på kunnskap og på næringsliv.

Kongsberg Gruppens oppkjøp av Rolls Royce Commercial Marine er en norsk langsiktig og industriell investering. Kongsberg Gruppen har med sin mer enn 200 år lange historie som et ledende, norsk teknologilokomotiv vært svært viktig for utviklingen av norsk høyteknologiindustri. Kongsberg Gruppen er ikke bare viktige for de som arbeider i Kongsberggruppen, men også for alle som arbeider i selskapets om lag 2.000 underleverandører over hele Norge. Med oppkjøpet vil selskapet i enda større grad enn tidligere kunne bidra til internasjonalisering og eksport av norsk teknologi.

En klynge i verdensklasse

Kongsberg Gruppen har eiere med kunnskap, ansatte med kompetanse og produkter som selges over hele verden, og i klyngen løses mange av de teknologiske utfordringene som bringer næringen fremover. Denne kompetansen er det viktig å ivareta.

Kongsberg Gruppen er kanskje mest kjent, blant nordmenn, for forsvarsdelen. Det få vet er at mange av de teknologiske sprangene og innovative løsningene man har utviklet i forsvarsdelen, også har blitt til løsninger som Kongsberg Maritime har tatt nytte av, og gjort stor suksess med.

Norge har levd av og med havet i flere tusen år. Havnæringene er en av næringene hvor vi har globalt komparative fortrinn. Sterke, norske teknologi- og kompetansemiljøer er avgjørende for at vi også skal ha disse posisjonene i fremtiden. Når Kongsberg nå styrkes, betyr det samtidig en styrking av hele det norske maritime miljøet og av Havnasjonen Norge.