Norsk Industri

Innhold

Kartlegging av HMS

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

I perioden 16. oktober til 26. november 2017, vil det bli gjennomført en spørreskjemaundersøkelse til alle som er på jobb på sokkelen eller på landanlegg.

Spørreskjemaundersøkelse i forbindelse med "Risikonivå Norsk Petroleumsvirksomhet" (RNNP):

Hensikten med RNNP er å kartlegge utviklingen i helse, miljø og sikkerhetstilstanden på norsk sokkel og petroleumsanlegg på land.

Norsk Industri oppfordrer alle medlemsbedrifter til å støtte undersøkelsen. Vi ønsker at flest mulig ansatte fra våre medlemsbedrifter som skal jobbe på sokkelen eller landanlegg besvarer spørreskjemaet. Resultatene fra RNNP er viktige i forbedringsarbeidet i bransjen, og med en god svarprosent kan vi få informasjon som kan gi et godt underlag for å beskrive trender.

Vi minner om at det vil bli mulig for bedriftene å bestille standardpakker med egne data sammenliknet med tilsvarende virksomhet. Det vil komme mer informasjon etter nyttår om dette.

Ingen data som kan indentifisere enkeltpersoner, vil bli formidlet til andre. Ingen selskapsdata vil bli offentliggjort eller bli formidlet til andre selskaper med mindre det avtales skriftlig med det enkelte selskap.

> Se informasjonsskriv fra Ptil om undersøkelsen (norsk og engelsk)

> Lær mer om risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: