Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

KAEFER Energy skal levere ISO-tjenester til hele Johan Sverdrup-feltet

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Johan Sverdrup fase 2

Johans Sverdrup-feltet. Illustrasjon: Equinor

Det var stor glede og jubel hos KAEFER Energy da det ble klart at Equinor har tildelt KAEFER Energy leveranse av ISO-tjenester for hele Johan Sverdrup-feltet. Tildelingen har en estimert verdi på mer enn 700 millioner kroner.

Arbeidsomfanget omfatter blant annet leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas og klatring, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse.

Leveransen vil dekke alle de fem Johan Sverdrup-installasjonene, og vil i tillegg til ISO-vedlikehold også inkludere ferdigstillelsesarbeid knyttet til innfasing av prosjektets fase 2. Johan Sverdrup-feltet kommer som et tillegg til den offshore vedlikeholdsporteføljen KAEFER Energy allerede ivaretar for Equinor; feltene Troll, Åsgard og Kristin. Samlet representerer dette flere milliarder kroner.

Administrerende direktør i KAEFER Energy, Bård Bjørshol. Foto: KAEFER Energy

Administrerende direktør i KAEFER Energy, Bård Bjørshol. Foto: KAEFER Energy

– Vi er utrolig glade i dag. Dette er en strategisk svært viktig tildeling for KAEFER Energy, og et bevis på at Equinor anerkjenner vår innsats og de resultater vi oppnår, uttaler administrerende direktør Bård Bjørshol.

Ved etablering av de langsiktige 15-års rammekontraktene i 2015 uttrykte Equinor en klar strategi for tildeling av fremtidige ISO-vedlikeholdstjenester, der mulig økning av arbeidsomfanget betinger gode prestasjoner og resultater under eksisterende rammeavtale. KAEFER Energy har lagt ned mye arbeid og ressurser for å oppnå sine mål; sterke HMS-resultater, planoppnåelse, økt effektivitet og god kvalitet.

– Med de resultater som er oppnådd hadde vi derfor forhåpninger til at vi skulle være en sterk kandidat for Johan Sverdrup-arbeidet, sier Bjørshol.

Equinor har ved flere anledninger gitt KAEFER Energy anerkjennelse for å være en av de leverandørene som presterer best. Bjørshol er både stolt og ydmyk, og vil understreke at KAEFER Energy sine ansatte, bedriften og Equinor er, hver for seg og sammen, avgjørende bidragsytere i den forbedringsreisen som har funnet sted de seneste årene, det som har muliggjort denne tildelingen.

– Det er veldig hyggelig å registrere at Kaefer har fått tildelingen på god konkurransekraftbasert gjennom gode leveranser av høy kvalitet og ikke minst godt HMS-arbeid på Equinors installasjoner. KAEFER Energy er aktive i Norsk Industris og KIS-bedriftenes bransjearbeid både med HMS, kostnadseffektive leveranser og digitalisering, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje & gass.

– Dette har vært en spennende, konstruktiv og god tilbudsprosess, og vi synes det er fantastisk at vi nå kan legge Johan Sverdrup-feltet inn i vår portefølje for Equinor med en varighet ut 2030. Vi har brukt all vår erfaring og kunnskap i å foreslå løsninger vi mener vil tjene Equinor på en god måte, også i et langsiktig perspektiv. Summen av leveranser til Equinor, som i tillegg til offshoreinstallasjonene også inkluderer vedlikehold på Kårstø og Mongstad, er omfattende og særdeles viktige for KAEFER Energy. Vi anser denne tildelingen som en solid anerkjennelse fra Equinor, sier direktør for forretningsutvikling i KAEFER, Sigve Aabø,

Equinor har de siste årene etablert langsiktige ISO-rammeavtaler for sin portefølje på norsk sokkel. Johan Sverdrup-feltet med sin lange tidshorisont vil kunne være en attraktiv arbeidsplass og bidra positivt for mulig nyrekruttering i ISO-bransjen.

– Det er mange som har grunn til å være stolt av Johan Sverdrup-feltet. Ikke minst nærmere tusen leverandører som har bidratt til en sikker og effektiv utbygging. Vi er opptatt av forutsigbarhet i vår samhandling med leverandørene. Rammeavtalen legger til rette for det med en varighet ut 2030. I tillegg er Johan Sverdrup-feltet et flaggskip for digitalisering og nye tekniske løsninger. Det ser vi frem til å samarbeide om også innenfor ISO-fagene, sier anskaffelsesdirektør i Equinor, Peggy Krantz-Underland.

> Les mer her (tu.no)