Jobber for økt bruk av standardprodukter og mindre byråkrati

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass

Publisert

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA.

Norsk Industri og Norsk olje og gass har som mål å fjerne unødige byråkratiske prosesser og økt bruk av standardiserte løsninger og produkter i industrien. Det er fortsatt krevende, viser en undersøkelse.

"Samarbeidsarenaen for standardisert innkjøpsadferd", en forbedringsagenda eid av Norsk olje og gass og Norsk Industri, har nå utgitt årsrapporten for 2020. Rapporten inneholder både en kartlegging og benchmark fra bedriftene, og forbedringsagenda for 2021.

Nå er resultatene fra spørreundersøkelser og dybdeintervjuer fra 2020 klare.

Rapporten viser at det er et positivt og økende fokus samt vilje til å skape endring, men det er utfordrende å omsette ord til handling. Det er fortsatt store forbedringsmuligheter innenfor metodikk der leverandør kommer i tidlig i dialog med operatører og kontraktører for å kunne påvirke konsept, for raskere avklaringer, fjerne ikke-verdiskapende arbeidsprosesser med mer.

Det er ulikheter i hvordan man opplever forbedringsarbeidet. Operatørene rapporterer en god utvikling på involvering og forbedring. Leverandørene er ikke så fornøyde, og ser fortsatt et stort potensial for ytterligere involvering og forbedring.

Undersøkelsen ble gjennomført, vel vitende om at 2020 var et veldig spesielt år på grunn av smittevernstiltak.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at operatører, kontraktører og leverandører i fellesskap publiserte en retningslinje for standardisert innkjøpsadferd i 2019.

Et mål med prosjektet, "Standardised Supply Chain Behaviour", er at oljeselskapene og kontraktørene skal fremstå mer som én kjøpergruppe, som ikke har ulik praksis fra selskap til selskap og store variasjoner fra prosjekt til prosjekt. Sammenlignet med de relevante delene av maritim industri, har olje- og gassindustrien et betydelig effektiviserings- og standardiseringspotensial.

Det er et mål å fjerne unødige og byråkratiske prosesser, redusere ineffektiv samhandling og øke bruken av standardprodukter (og at disse behandles som nettopp standardprodukter). Videre at risiko plasseres hos den som kan håndtere den best, "smart design" og at kost-nytte vurderinger benyttes før man eventuelt endrer fra standardløsninger. Samarbeidsarenaen vurderer nå behov for en oppdatering av retningslinjen, og kontraktsområdet peker seg ut som et viktig område for forbedring. Der legges mange av premissene for samhandling og insentiver.

> Last ned rapporten "Standardised Supply Chain Behaviour"