Norsk Industri

Innhold

Invitasjon til deltagelse i "Arctic and Cold Climate Solutions Database"

Formålet med prosjektet er å identifisere og markedsføre teknologi og tjenester som norske bedrifter kan tilby til olje og gass aktiviteter og utbygginger i regioner med kaldt klima og/eller arktiske forhold.

Norsk Industri deltar aktivt i prosjektet "Arctic and Cold Climate Solutions" som ledes av Norwegian Energy Partners (tidligere INTSOK). Formålet med prosjektet er å identifisere og markedsføre teknologi og tjenester som norske bedrifter kan tilby til olje og gass aktiviteter og utbygginger i regioner med kaldt klima og/eller arktiske forhold.

Prosjektet har nå etablert en database hvor selskaper i leverandørindustrien kan legge inn sine produkter og tjenester som er relevante for leveranser til regioner med kaldt klima. Medlemmer av Norwegian Energy Partners blir invitert direkte, men databasen er åpen for alle norske selskaper.

Norsk Industri oppfordrer våre medlemsbedrifter å vurdere registrering i denne databasen som etterhvert vil bli markedsført tungt internasjonalt av Norwegian Energy Partners.