Norsk Industri

Innhold

Industrimøte, styremøte og "first cut" på Johan Sverdrup

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass

Publisert

Glad gjeng smalet i Haugesund

Styret i Norsk Industri Olje & gass på besøk hos Aibel i Haugesund under "first cut" på fabrikasjon av Johan Sverdrup prosessplattform, fase 2. Foran f.v.: Linda Aase (Aker Solutions), Hans Petter Bøe Rebo (Norsk Industri), Ståle Kyllingstad (IKM), Ann Christin Andersen (TechnipFMC). Bak f.v.: Øyvind Boye (NYMO), Jan Narvestad (Rosenberg Worley Parsons), Sturla Magnus (Kværner) og Runar Rugtvedt (Norsk Industri) Foto: Norsk Industri

15. mai inviterte Aibel og Equinor til starten på fabrikasjon av Johan Sverdrup prosessplattform, fase 2.

Prosjektet presenteres som P2 – "performing together – I am part of it", og refererer til at det er prosessplattformen og at det er Johan Sverdrup fase 2.

Innlegg og gratulasjoner ble gitt av olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg, ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund, prosjektdirektør Trond Bokn fra Equinor og konsernsjef Mads Andersen og Nils Arne Hatleskog fra Aibel. Selve kuttet ble gjennomført av lærling Hannah Pettersen og ministeren.

F.v.: Nils Arne Hatleskog (Aibel), Trond Stokka Meling (Equinor), Kjell Børge Freiberg (olje- og energiminister), Trond Bokn (Equinor) og Mads Andersen (Aibel) under "first cut"-seremonien til Johan Sverdrup prosessplattform, fase 2. Foto: Norsk Industri

Mads Andersen innledet seremonien, og kunne stolt orientere gjester og ansatte om gigantprosjektet Johan Sverdrup og kontrakten for prosessmodulen til fase 2 av prosjektet.

– Da vi i april i fjor ble tildelt byggekontrakten for P2 var det for ansatte i Aibel den beste bekreftelse vi kunne ha fått på at vi har både den nødvendige kompetansen, konkurransekraften og tilliten som skal til for å kunne levere et så stort og viktig prosjekt. Vi snakker om et byggverk med en vekt på 25 000 tonn, eller to og et halvt Eiffeltårn, men mye mere avansert, 110 km2 stålplater, eller 17 fotballbaner og 170 000 meter stålprofiler, som tilsvarer strekningen Oslo – Lillehammer, sa han.

– Vi ser på tildelingen av P2-prosjektet som en videreføring av det gode samarbeidet mellom Equinor og Aibel og alle andre leverandører som har bidratt gjennom fase 1, herunder byggingen av boreplattformen.

Prosjektet har en verdi på ti milliarder kroner inkludert tilleggsordrer. På topp vil rundt 3500 medarbeidere være engasjert. På det forrige store prosjektet, boreplattformen, kjøpte Aibel inn varer og tjenester for nesten seks milliarder kroner, og over 70 prosent av dette tilfalt i overkant 300 norske leverandører fra hele landet. Så det skapes altså store ringvirkninger, og aller mest på vestkysten.

– Jeg forventer å se en økt norsk andel av leveranser på P2. Foreløpig ligger anslaget på 80 prosent, så dette prosjektet vil skape tilsvarende muligheter for små og store bedrifter i Norge. For hver time fra nå til sail-away i begynnelsen av 2022 vil norske leverandører få utbetalt nesten 150 000 kroner per time bare for utstyr og materialer til P2, og i tillegg kommer alle lokale innkjøp, sa Andersen.

Styremøte i Norsk Industri Olje & gass

Bransjestyret i Norsk Industri olje og gass deltok, og hadde styremøte før og etter. Blant annet ble strategien for foreningen vedtatt, med målet: Langsiktig verdiskaping i en bærekraftig leverandørindustri.

Spennende og fremtidsrettede norske arbeidsplasser
Verdiskaping Bærekraft
  • Levere løsninger for lønnsom og stabil produksjon med minimale klimautslipp
  • Videreutvikle en attraktiv og kunnskapsbasert næring med forutsigbare rammebetingelser
  • Sikre global konkurransekraft gjennom kompetanse og teknologi
  • Verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet
  • Utvikle teknologi og løsninger for nullutslipps-samfunnet gjennom innovasjon og erfaringsutveksling
  • En industri med sterkt samfunnsansvar og fokus på FNs bærekraftmål