Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Hydrogen fra naturgass for enorme utslippskutt

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Torkild Reinertsen var en av talerne sammen med blant andre Olje og energi-minister Tord Lien, Tizirs Nils Johan Ystenes, SINTEFs Nils Røkke og Yaras Bernhard Stormyr på et NHO seminar i Trondheim 4. november.

Konferansen het "Kan Norge blir en hydrogennasjon – verdiskapningsmuligheter som kan følge av en nasjonal hydrogensatsing"

Godt over 100 deltagere diskuterte norske bedrifters og norsk industris gode utgangspunkt for å levere lavutslippsløsninger for nasjonale og globale utslippskutt for å oppfylle Paris-avtalen.

Reinertsen, Statoil og SINTEF viste forretningsmulighetene ved å bruke hydrogen som innblanding i naturgass, fraktet som ammoniakk, som brensel i gassturbiner eller som ren eksportvare som erstatning for naturgass. Enorm reduksjon av CO2-utslipp kan oppnås ved at naturgass omdannes til hydrogen og CO2 og tilhørende CO2-lagring.

Det vises også til veikartene for prosessindustrien og olje- og gassnæringen.