Norsk Industri

Innhold

Gode omsetningstall for norske leverandører til olje- og gassindustrien

Aktuelt, Olje og gass, Økonomi

Publisert

Arbeider med hjelm høyt oppe

Foto: Trelleborg

Olje- og energidepartementet la 30. oktober frem en rapport som viser vekst i både internasjonal og norsk omsetning for norske leverandører i 2019.

Rystad Energi lager årlig en rapport for OED som viser norske leverandørers omsetningstall. Omsetningen er delt i innenlands omsetning og internasjonal omsetning, samt fordelt på land og regioner. Den ferske rapporten viser at omsetning i Norge for norske leverandører har økt fra 241 milliarder kroner til 277 milliarder i 2019 og internasjonal omsetning økte fra 102 til 120 milliarder kroner.

Last ned rapporten: Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper

- Dette er hyggelige tall og en gledelig utvikling som viser at norske leverandører har svært god konkurransekraft både innenfor nye prosjekter og drift av eksisterende felt og anlegg i Norge, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass.

- Det er ekstra hyggelig at vi samtidig holder en god posisjon og er konkurransedyktige innenfor en rekke segmenter i det globale offshore-markedet. Sterkt fokus på kostnadseffektive løsninger, implementering av ny teknologi og digitale løsninger bidrar til suksessen. Og ikke minst det gode samarbeidet mellom operatører og leverandører på norsk sokkel, fortsetter Rugtvedt.

Store prosjekter som bl.a. Johan Sverdrup, Martin Linge og Njord samt en svak krone har bidratt til gode tall for 2019. Norsk Industri er spent på utviklingen i det spesielle året vi er inne i.

- Med fortsatt store pågående prosjekter og skattepakken som vi håper vil gi brukbart med aktivitet de neste 3-4 år, er vi optimistiske på den nære fremtid, avslutter Rugtvedt.

I den interessante rapporten skriver Rystad Energy at utviklingen i norsk og internasjonal olje og gass-omsetning har fulgt et tydelig mønster gjennom nedturen. Den norske ligger «foran» den internasjonale, både i opptur og nedtur, noe som forklares med den internasjonale omsetningens relativt høye eksponering mot segmenter som kommer sent i markedssyklusen, slik som for eksempel Subsea-utstyr og installasjon, og Topside og prosessutstyr. I tillegg har prosjektaktiviteten vært relativt høy i Norge sammenlignet med andre markeder. Fra 2018 til 2019 har den norske omsetningen økt fra 241 til 277 milliarder kroner, dvs. hele 36 milliarder kroner.

Etter flere år med krevende markedsforhold preget av lav oljepris, kostnadskutt og fallende investeringer klarte norske leverandører å oppnå en internasjonal omsetning på 120 milliarder kroner i 2019, en økning på 18 prosent fra året før. Svekket norsk krone kan forklare noe av denne økningen (ca. 8 prosentpoeng), mens resten (ca. 10 prosentpoeng) kan tilskrives reell omsetningsøkning internasjonalt. Det globale offshore markedet hadde en økning på kun fire prosent, så norske leverandører har styrket sin posisjon gjennom 2019. Tradisjonelt sterke «norske» segmenter som Topside og prosessutstyr og Operasjonelle og profesjonelle tjenester og Seismikk og G & G bidro til den positive utviklingen. Sammenlignet med toppåret i 2014 er den internasjonale omsetningen til norske leverandører likevel ca. 40 prosent lavere.

Globalt er Storbritannia, USA og Brasil de klart viktigste markedene for norske leverandører. Vårt naboland Storbritannia er det desidert største markedet.

Les også saken på Olje- og energidepartementets nettsider "Sterk vekst i fornybarnæringen og leverandørindustrien i 2019"