Norsk Industri

Innhold

Deltakerrekord på bransjemøte i Norsk Industri Olje og gass

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

Full sal på bransjemøtet!

Full sal på bransjemøtet!

Det var deltakerrekord med 100 fremmøte da Norsk Industri Olje og gass avholdt bransjemøte 19. april.

De fremmøtte fikk overvære presentasjoner fra blant annet Aker Solutions, Statoil, Cognite og TechnipFMC.

Det nye bransjestyret ble presentert, ved styrets gjenvalgte leder Ann Christin Andersen. Hun redegjorde samtidig for styrets arbeid gjennom det siste året.

> Bransjestyret

> Årsberetning

John M. Lervik i Cognite

Temaet for dagen var digitalisering i praksis, og hvilke utfordringer og muligheter bransjen har i den digitale fremtiden. Cognite, ved CEO Dr. John M. Lervik, presenterte hvordan de den seneste tiden har arbeidet med data fra blant annet Aker BP, og hvordan de store informasjonsmengdene i industrien kan samles og utnyttes for bedre sikkerhet, høyere regularitet og kostnadsbesparelser ved vedlikehold og utskifting av utstyr ut fra teknisk tilstand, og ikke bare tid.

Selskapet viste hvordan Augmented Reality (AR) kan anvendes innen olje- og gassbransjen, en teknologi som kanskje er mest kjent fra dataspillverdenen, men som i dag kan benyttes til for eksempel å gjennomgå operasjoner og drift på et plattformdekk via mobil eller pad. Stikkord er virtuelle digitale tvillinger, opplæring av nye medarbeidere, optimalisering og driftsdata fra sensorer projisert over prosessutstyr som ventiler og målere.

Paneldebatt

Statoil presenterte sin digitalisering-strategi inkludert MMO-området, der 3D-printing av reservedeler også ble trukket frem som en fremtidig forretningsmulighet i bransjen.

Under paneldebatten som etterfulgte de mange presentasjonene, ble tilhørerne gitt anledning til å stille spørsmål og fremheve tematikk. Et tema var de fremtidige mulighetene for deling av data innad i bransjen, og hvordan delingen kan bringe frem muligheter for nye samarbeid.

Arrangementet ble avrundet med en smakelig middag og hyggelig sosialt samvær på Hotel Bristol i Oslo sentrum.

> Last ned presentasjoner