Byggeplaner for 125 milliarder før jul

Publisert

Illustrasjon av produksjonsskipet som skal ligge på Johan Castberg-feltet. (Illustrasjon: Statoil)

Illustrasjon av produksjonsskipet som skal ligge på Johan Castberg-feltet. (Illustrasjon: Statoil).

En bølge av nye utbyggingsplaner (PUD) blir overlevert myndighetene i løpet av desember måned.

Totalt er det 10 PUD siste måned, mens det altså kom 7 prosjekter tett opp mot jul hvor Johan Castberg og Snorre Expansion er de to største. Totalverdien på disse syv prosjektene er over 100 milliarder kroner.

SSBs nylige estimater for innvesteringsnivå på norsk sokkel for 2018 er oppjustert til 144,6 milliarder. For norsk leverandørindustri gir dette optimisme om betydelige kontraktstildelinger i ukene fremover og bedret aktivitetsnivå de neste årene. Både på Johan Castberg og Snorre er det i tillegg til arbeid med de flytende innretningene betydelige subsea innvestering som også skal gjennomføres.

- Det er for tiden stor spenning i de norske subsea klyngene for disse kontraktstildelingene. Norsk verdiskaping er stor for bygging og levering av undervannsinstallasjoner, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass.

For Johan Castberg-prosjektet har Statoil allerede inngått en intensjonsavtale med Sembcorp Marine i Singapore om byggingen av selve skroget og den integrerte boligmodulen. Det var ingen norske verft som leverte anbud på kontrakten på bygging av skroget, men det var heller aldri forventet. Når det gjelder alle de øvrige kontraktene, blant annet "Topside" modulene og sammenstilling er norske leverandører med på oppløpssiden. Med operatørenes gode erfaringer med de norske verftsmiljøene, på HMS, tid, kost og kvalitet, er det et håp om at disse havner i Norge. Disse kontraktene vil bli tildelt utpå nyåret.

For Snorre Expansion har Aibel tidligere inngått kontrakt med Statoil om FEED-studie for å planlegge oppkobling og nødvendige modifikasjoner på plattformdekket. Kontrakten inneholder også opsjoner for selve gjennomføringsfasen av prosjektet – engineering, innkjøp, konstruksjon, installasjon og igangkjøring (EPCIC) – samt for videre studiearbeid og gjennomføring av dette.

Følgende syv prosjekter ventes det innlevering av PUD i løpet av desember: