Bli med på Sikkerhetsforums årskonferanse

Aktuelt, HMS og IA, Olje og gass

Publisert

Mennesker i fabrikkområde

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Norsk Industri er representert i Sikkerhetsforum, en trepartsarena i Ptil. Sikkerhetsforum arrangerer sin årskonferanse 8. juni 2022 i Stavanger, dette er en arena for innlegg og diskusjon om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsnæringen.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta! Sikkerhetsforum er en partsarena slik at vi håper dere også inviterer med verneombud (særlig oppfordring til å invitere blant de unge v.o.). Den røde tråden på årets arrangement er "Høyt aktivitetsnivå – store utfordringer".

Dato: Onsdag 8. juni 2022
Sted: Radisson Blu Atlantic, Stavanger
Påmeldingsfrist: 6. juni 2022

> Les mer og meld deg på