Norsk Industri

Innhold

Anbefalinger for økt konkurransekraft for den norske olje- og gassnæringen

Aktuelt, Olje og gass

Publisert

På Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord 16. januar ble Konkraft-utvalgets anbefalinger for prosjektet «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring» presentert av utvalgsleder Walter Qvam.

Ann Christin Andersen, TechnipFMC

Utvalget har jobbet med dette gjennom hele 2017. Temaet har vært å få til endringer for en konkurransedyktig norsk olje- og gassindustri, en attraktiv norsk sokkel og en bransje og bedrifter som reduserer utslipp og utvikler løsninger i tråd med Paris-avtalen.

Fra leverandørindustrien har Jan Arve Haugan (konsernsjef i Kværner) og Ann Christin Andersen (styreleder i bransjeforeningen) deltatt. I tillegg har det deltatt mange fra leverandørbedriftene i arbeidsgrupper og i ulike temamøter.

> Les mer her