Norsk Industri

Innhold

Aibel vinner stor havvind-kontrakt

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Omformerplattform

Aibel skal bygge to av omformerplattformene til verdens største havvindpark på Dogger Bank. Illustrasjon: Aibel

Aibel skal bygge to av omformerplattformene til verdens største havvindpark på Dogger Bank, på oppdrag for Equinor og SSE Renewables Ltd. Kontrakten er på minst 2,5 milliarder kroner.

– Dette er en viktig strategisk milepæl for Aibel. Med denne utmerkelsen bekrefter vi vår posisjon som en foretrukket leverandør i det europeiske havvindsegmentet og styrker vår rolle i den pågående transformasjonen av energibransjen, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Equinor utvikler, sammen med britiske SSE Renewables, verdens største havvindpark på Dogger Bank-området på britisk sektor i Nordsjøen, omtrent 130 kilometer nordøst for Yorkshire i England. Vindparken er ventet å produsere nok energi til å dekke behovet til over 4,5 millioner hjem årlig.

Plattformene fra Aibel skal leveres til prosjektene Creyke Beck A og Creyke Beck B, med en opsjon på en tredje plattform, Teesside A. Dogger Bank-prosjektet skal ledes fra Aibel i Haugesund, og byggingen av de to plattformdekkene gjøres ved Aibels verft i Thailand. Disse vil bli transportert til Aibels store anlegg i Haugesund hvor de blir utrustet med ABBs siste generasjon HVDC omformer-teknologi samt endelig komplettering og "commisioning". Den første leveransen er ventet til Haugesund i løpet av andre kvartal 2022 og vil være klar til å seile mot Dogger Bank i første kvartal 2023.

– Det er gledelig at norske leverandører når opp i den sterke internasjonale konkurransen på bunnfast havvind. Aibel har, gjennom vellykkede leveranser til tyske vindparker og omformerstasjoner til blant annet Johan Sverdrup, vist en utmerket evne til å videreutvikle sin kompetanse innenfor gjennomføring av komplekse olje- og gassprosjekter til også å bli en ledende leverandør innenfor havvind, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & Gass.

Norsk Industri arbeider offensivt for at norske leverandør- og teknologimiljøer skal få god konkurransekraft, og gjennom dette ta betydelige markedsandeler på havvind innenfor segmenter hvor norske miljøer tradisjonelt er sterke.

– Utvikling av havvindparker i et hjemmemarked, spesielt innenfor flytende havvind er svært viktig for å videreutvikle teknologi og løsninger, samt gi norske miljøer gode referanser i et sterkt voksende havvindmarked globalt, det kan bli vårt neste industrieventyr, sier Rugtvedt.

Ifølge EU-kommisjonen trenger EU mellom 240 og 450 GW med havvind for å nå målet om netto nullutslipp.

> Les mer her (aibel.com)

Mer om havvind i Norsk Industri

2. oktober ble det avholdt oppstarts- og strategimøte for initativet "Fornybar energi til havs". Bransjene i Norsk Industri stilte på kort varsel opp til arbeidsmøte i Næringslivets hus. Møtet ble både inspirerende, lærerikt og nyttig.

> Les mer her