Centrica tildeler kontrakter for 2 milliarder til Oda-utbyggingen

Publisert

Undertegnelse av kontrakt

Fra venstre: Rune Thoresen fra FMC, Dag Omre fra Centrica og Stian Sande fra Subsea 7. FOTO: Centrica.

Centrica som operatør tildelte 15. desember kontrakter på 2 milliarder kroner på vegne av lisensen med partnere Suncor Energy, Faroe Petroleum og Tullow Oil (15 prosent)*.

Oda-feltet er en havbunnsutbygging som skal tilknyttes produksjonsplattformen på Ula. FMC er tildelt kontrakt for levering av brønnrammen med tilhørende undervannsproduksjonssystem, mens Subsea 7 skal stå for rørledninger, styringskabler og undervannstjenester.

– Vi står foran vår første feltutbygging som operatør. Da er det riktig for oss å fortsette vårt langsiktig samarbeid med sterke leverandører, sier administrerende direktør Dag Omre i Centrica. Omre sier videre at det er tøffe tider innenfor olje- og gassrelatert virksomhet, og at det da er ekstra gledelig å levere en plan for utbygging og drift, som skaper økt aktivitet i næringen. Oda vil bidra med om lag 5500 årsverk over feltets levetid, og vi forventer å tildele flere kontrakter innen kort tid. Det er forventet at mer enn 80 prosent av kontraktsverdiene i Oda-prosjektet vil gå til norske leverandører.

Nok et eksempel på at norske leverandører har opparbeidet god konkurransekraft og velges i hard konkurranse sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri.

Rune Thoresen, administrerende direktør i FMC Kongsberg Subsea, legger til at sånn som markedet er nå, er enhver kontrakt en viktig kontrakt for å opprettholde sysselsetting i selskapet.

– Dette vil sikre bemanning framover for de som jobber i dette prosjektet. Da er det fort snakk om 50–60 årsverk fram til leveranse, i tillegg til underleverandører. Nå skal vi selv ut og skrive kontrakter med dem, sier Thoresen.

Last ned pressemeldinger:

Pressemelding - Centrica leverer utbyggingsplan for Oda-feltet   
Pressemelding - Centrica tildeler kontrakter verd 2 milliarder kroner  
Pressemelding SPA - Centrica inngår langsiktige samarbeidsavtaler

* En transaksjon der Aker BP overtar Tullows andel i Oda-lisensen er under myndighetsbehandling.