85 millioner til ny teknologi for norsk sokkel

Publisert

Oljeplattform

DEMO 2000 i Norges forskningsråd har bevilget 85 millioner til i alt 13 prosjekter for demonstrasjon og utprøving av ny teknologi.

- DEMO 2000 programmet i Forskningsrådet er et svært veldrevet og effektivt program, med høy nytteverdi. Det var stor interesse og mange søknader i denne tildelingsrunden, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass og programstyreleder i DEMO 2000.

Norsk Industri ønsker å gratulere leverandørene som denne gangen fikk viktige tildelinger for å få testet ut og demonstrere sine nye teknologier sammen med de respektive oljeselskaper som de skal samarbeide med.

- Vi håper at prosjektene gjør at mange teknologier realiseres slik at konkurransekraft og markeder utvides for leverandørene, sier Rugtvedt.

> Les hele saken på Forskningsrådets nettsider

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!